Privatekonomisk hjälp för nyanlända

Nyhet 24 augusti 2016

Nyanlända vuxna och ensamkommande barn har ofta bristande kunskaper om privatekonomi. Konsumentverket är en av flera myndigheter som nu åker på turné för att utbilda de personer som träffar nyanlända i sitt dagliga arbete.

Finansinspektionen samordnar insatsen som går under namnet Våga prata pengar. Förutom Finansinspektionen och Konsumentverket deltar CSN, Kronofogden, Konsumenternas bank- och finansbyrå samt Konsumenternas försäkringsbyrå. Deltagarna i utbildningen kommer att lära sig om bland annat köp, avtal, försäkringar, lån, budget, skulder och produkter och tjänster på finansmarknaden.

Turnén kommer att passera Halmstad, Falun, Malmö, Eskilstuna och Stockholm under hösten.

Mer information om Våga prata pengar finns på Finansinspektionens webbplats

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera