Se upp för farlig visselpipa

Nyhet 11 maj 2016

En vissla formad som en mun utgör en stor risk för små barn. Visslan har sålts i stora upplagor i Sverige.

Visseldelen lossnar lätt vid användning och utgör en kvävningsrisk. Konsumentverket har tidigare fått en rapport om en femåring som satt visseldelen i halsen och nästan kvävts.

Leksaken är i huvudsak avsedd för barn mellan 5–10 år, men den har ett stort lekvärde även för mindre barn. Visslans utformning gör att det inte är uppenbart att den innehåller smådelar som går att ta loss och som vid felanvändning kan fastna i ett barns hals.

Visselpiporna finns fortfarande till försäljning

Visslan har tidigare sålts och packats tillsammans med godis. Liknande visslor finns dock fortfarande på marknaden.

Om du köpt eller fått en liknande vissla, kontrollera så att smådelen (visseldelen) sitter fast. Om det går att ta loss smådelen ska du omedelbart ta bort leksaken. Du kan lämna tillbaka visslan i butiken där du köpt den. Om du inte vet var den är inköpt, kasta leksaken.

Anmäl en farlig vara till Konsumentverket

Den farliga visselpipan bredvid Konsumentverkets smådelscylinder. Cylindern motsvarar storleken på en 3-årings strupe.

Visselpipan på bilden är trasig och har skickats in till Konsumentverket från en konsument.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera