Stopp för Green Coffee-reklam

Nyhet 14 december 2016

Svenska Almanacksföretaget får inte påstå att man blir smal av Green Coffee och pigg av Q10L, eller använda lockvaror som i smyg leder till prenumeration av hälsokostprodukter.

Om företaget bryter mot förbuden hotar ett vite på sammanlagt tre miljoner kronor. Det slår Patent- och marknadsdomstolen nu fast i sin dom.

Bolaget har marknadsfört hälsokostprodukter på två sajter på nätet, bio365.se och gratisstart.se. Konsumentombudsmannen, KO, har bett domstolen pröva marknadsföringen av två produkter: Green Coffee och Q10L. Domstolen har nu kommit fram till att marknadsföringen i båda fallen strider mot lagen. Företaget förbjuds att på olika vis påstå att Green Coffee skulle bidra till viktnedgång och på motsvarande sätt att Q10L skulle minska trötthet, förebygga åldrande och ge mer energi.

Har inte kunna visa att påståenden är sanna

Det finns mycket stränga lagkrav på att den som påstår något i reklam också ska kunna bevisa att det är sant. När det gäller varor av medicinsk natur och bantningsprodukter är kraven extra hårda. Svenska Almanacksbolaget har inte kunnat visa att påståendena i reklamen är sanna.  Domstolen konstaterar att företaget därför vilselett konsumenterna.

Dessutom fälls bolaget för att ha dolt det faktum att en gratisprodukt eller lockvara leder vidare till ett löpande abonnemang på hälsokostprodukter.

– Domstolen konstaterar att det finns en stor risk att konsumenten inte uppfattar att det rör sig om en prenumeration. Vi konstaterar att de delar vår uppfattning att bolaget vilseleder konsumenterna, säger Madeleine Larsson, processråd hos KO.

Läs domen i sin helhet

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera