Svår fondmarknad kräver förändring

Nyhet 29 januari 2016

Det långsiktiga sparandet blir allt viktigare för konsumenterna eftersom en allt större del av deras ekonomiska skyddsnät bygger på det. I en ny rapport från Konsumentverket granskas fondmarknaden och förslag på hur problemen kan åtgärdas läggs fram.

Rapporten är framtagen av Fil Dr Bo Larsson och beskriver fondmarknaden och olika misslyckanden på marknaden som för med sig att konsumenter och samhället gör förluster. Fondmarknaden i dag kräver att konsumenter engagerar sig mer än tidigare, vilket drabbar vissa grupper hårdare än andra. Rapporten visar på ett flertal problem och lägger också fram ett antal åtgärdsförslag:

  • Riktade informationsinsatser för att göra fondspararna medvetna om vad de bör tänka på när de sparar.
  • Förändring av sättet som reavinstskatt betalas.
  • Förmögenhetsregistret bör återinföras för att kunna identifiera konsumentgrupper som riskerar att göra dåliga finansiella val.
  • Olika myndigheter bör samarbeta och dela information för att kunna identifiera riskgrupperna redan nu.

Konsumentverket kommer att använda rapporten som underlag för ytterligare analyser och för att följa utvecklingen på marknaden för privat fondsparande.

Konsumenters privata fondsparande

PDF 3 MB. Öppnas i nytt fönster

Rapporten är ett underlag för Konsumentverkets ytterligare analyser och för att ur ett konsumentperspektiv följa utvecklingen på marknaden för privat fondsparande. De slutsatser som redovisas i rapporten är författarens egna och denne ansvarar själv för innehållets riktighet.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera