300 000 kronor i marknadsstörningsavgift för Nytel

Nyhet 14 mars 2017

Patent- och marknadsdomstolen förbjuder teleoperatören Nytel och dess företrädare att kräva betalt för telefonabonnemang som konsumenter inte har beställt. Nytel ska också betala en marknadsstörningsavgift på 300 000 kronor.

Domen innebär att Patent- och marknadsdomstolen nu fastställer ett tidigare interimistiskt beslut om förbud mot Nytels säljmetoder som fattades av domstolen i juni.

Det skedde efter att Konsumentombudsmannen, KO, ingripit mot Nytel och två andra telesäljbolag som använt sig av oseriösa säljmetoder.

Domen betyder att Nytel och dess företrädare förbjuds att:

  • i samband med telefonförsäljning kräva betalning för tjänster som konsumenter inte har beställt.
  • Ringa säljsamtal till konsumenter vars telefonnummer är antecknade i spärregistret Nix-telefon.

Domstolens beslut innebär också ett krav på att Nytel och dess företrädare måste informera konsumenter om deras ångerrätt och om avgifter som eventuellt tillkommer.

Efter att ha tagit del ljudfiler av säljsamtal med konsumenter slår domstolen fast att det är uppenbart ingen av dessa har tackat ja till att ingå avtal med Nytel. Istället är det äldre personer som Nytel har kontaktat och där säljaren har ställt ledande frågor, lägga uppgifter i konsumentens mun och ”föreläst” för. Efter det har man från Nytels sida menat att man är överens om ett avtal.

Nytel och dess företrädare riskerar vite på en miljon kronor om domstolsförbudet bryts.

Patent- och marknadsdomstolens dom mot Nytel

Kontaktperson:

Carolina Andersson, processråd, tel 054-19 41 64

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.

Skriv ut
Prenumerera