Domstol förbjuder STC:s avtalsvillkor

Nyhet 20 november 2017

Svenska N’ergy AB, bolaget bakom träningsvarumärket STC, har använt oskäliga avtalsvillkor. Det slår Patent- och marknadsdomstolen fast i en dom.

STC har i sin marknadsföring använt formuleringar som ”utan bindningstid”, ”ingen bindningstid” och ”0 mån”. Detta trots att bolagets avtalsvillkor för tillsvidareavtal tydligt anger att det finns en uppsägningstid. Konsumentombudsmannen, KO, stämde bolaget för detta och nu ger domstolen KO rätt.

Bolaget förbjuds dessutom att använda avtalsvillkor för tidsbestämda avtal som innehåller två månaders uppsägningstid efter att bindningstiden löpt ut. Även det bedöms som oskäligt eftersom det kan uppfattas som att ett avtal inte kan upphöra förrän tidigast två månader efter bindningstidens slut.

Båda förbuden är förenade med ett vite på 500 000 kronor.

KO hade även yrkat att STC:s uppsägningstid på två månader var oskälig i sig. Här valde dock Patent- och marknadsdomstolen att gå på Svenska N’ergys linje varför den delen av avtalet inte bedöms som oskälig. KO överväger därför att överklaga domstolsbeslutet i denna del.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera