Domstolen förbjuder JAK kalla lån räntefria

Nyhet 3 juli 2017

JAK Medlemsbank har marknadsfört sig som den räntefria banken och att lånen löper utan ränta. Nu sätter Patent- och marknadsdomstolen stopp för det.

Domstolen förbjuder banken att använda begreppet räntefri och liknande uttryck i all sin marknadsföring när lånen inte är räntefria. Domstolen konstaterar också att det banken kallar lånekostnad är detsamma som ränta och att banken därför vilselett konsumenterna. I och med domen måste banken använda ordet ränta när lånen inte är räntefria. Om JAK inte skulle följa domstolens beslut hotar ett vite på sammanlagt två miljoner kronor.

– Det är viktigt att konsumenterna kan jämföra räntekostnaden för ett lån mellan olika banker. Därför är det missvisande om en bank väljer att kalla räntan för något annat, säger Carolina Andersson, processråd vid KO.

JAK har hänvisat till religionsfriheten eftersom många av bankens kunder av religiös övertygelse inte kan betala ränta. Domstolen går dock på Konsumentombudsmannens linje och anser inte att en bank kan hänvisa till religionsfrihet.

Här finner du hela domen

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.

Skriv ut
Prenumerera