Fastcom fortsätter vålla konsumenter problem

Nyhet 21 februari 2017

Företaget Fastcom som ringer och säljer telefonabonnemang har stämts av Konsumentombudsmannen, KO. I väntan på dom har domstolen förbjudit flera av företagets metoder.

Fastcom var inte nöjd med förbudet, det så kallade interimistiska beslutet, som Patent- och marknadsdomstolen fattade. Därför överklagade företaget till Patent- och marknadsöverdomstolen.

KO däremot ville att företagets fula metoder skulle förbjudas med omedelbar verkan för att skydda konsumenterna från att drabbas av oönskade telefonabonnemang. Fastcom har bland annat ringt upp nixade konsumenter, låtit påskina att de ringer för konsumentens ordinarie telefonbolags räkning eller att de helt enkel tagit över verksamheten. Konsumenterna har inte fått korrekt information om ångerrätten eller ens tydlig information om vad telefonförsäljaren vill.

Konsumenter känner sig fortfarande lurade

Patent- och marknadsöverdomstolen slår fast att Fastcom är ansvarig för marknadsföringen, oavsett om det är deras egna säljare som ringt eller om det är säljare på ett callcenterföretag. Företaget hade inte någon större framgång med sitt överklagande. Domstolen meddelar nämligen att företagets metoder bryter mot marknadsföringslagen på flera punkter.

Sammanlagt hotar ett vite på fyra miljoner kronor om bolaget fortsätter på samma vis som tidigare.

Företaget anmäls fortfarande av konsumenter som känner sig lurade. Bara sedan i december har åtta anmälningar kommit in, och 30 personer har hört av sig till Konsumentverkets vägledning Hallå konsument med anledning av företaget.

Läs domstolens protokoll här

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera