Företag stoppar försäljning av brandfiltar

Nyhet 29 juni 2017

Konsumentverket har låtit prova brandfiltar från fem olika leverantörer som finns på den svenska marknaden. Ingen av filtarna klarade att släcka en brand i en frityrgryta och därför har företagen valt att sluta att sälja filtarna.

Brandfiltar är en produkt som många svenskar har i sina bostäder och som är en bra och billig investering för att kunna släcka de flesta typer av mindre bränder i hemmet.

Men enligt en provning av sex brandfiltar från fem leverantörer som Konsumentverket, i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, låtit göra så klarar inte någon av de testade brandfiltarna att släcka den gryta med brinnande matolja som den aktuella standarden kräver.

Skulle man råka ut för en sådan brand är det bättre att använda locket till grytan än att använda en av dessa brandfiltar (absolut inte vatten).

Konsumentverket och MSB vill, trots provningsresultatet, uppmana alla som har en filt hemma att låta den hänga kvar. Brandfiltar klarar i regel att släcka mindre bränder och är i grunden en bra säkerhetsutrustning.

Konsumentverket och MSB arbetar nu tillsammans med branschen för att förbättra kommande brandfiltar så att de kan släcka alla typer av bränder i hemmet.

Kontaktperson:

Lena Bäcklund, utredare, tel 054-19 40 80

Beskrivning av testade brandfiltar

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera