Hallå konsument gör skillnad för konsumenterna

Nyhet 4 juli 2017

Hallå konsument är en lyckad satsning med nöjda användare. Det visar en ny utvärdering av Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument.

Utvärderingen av Hallå konsuments två första år visar att tjänsten har gjort skillnad för konsumenterna. Fler konsumenter får stöd via någon av samhällets aktörer på konsumentområdet och fler konsumenter har fått bättre kunskap om vart de kan vända sig för att få oberoende konsumentinformation.

Nöjda användare

Drygt 80 procent av användarna tycker att tjänsten fungerar bra. De flesta användarna tycker också att de fått kunniga råd och ett trevligt bemötande i sina kontakter med tjänsten. Närmare 90 procent av användarna säger att de kan tänka sig att vända sig till Hallå konsument igen med sina konsumentfrågor.

Fler känner till Hallå konsument

Drygt var fjärde person känner till Hallå konsument. Kännedomen har ökat från 16 procent 2015 till 26 procent 2016.  Att fler känner till tjänsten syns tydligt i användandet av tjänsten. Antalet frågor som besvaras har ökat samtidigt som antalet besök på hallåkonsument.se blivit fler.

Totalt besvarades 94 000 frågor under 2016. Varje månad besvarades drygt 700 fler frågor än under 2015.

I rapporten som lämnats till regeringen finns förslag på en fortsatt utveckling av det nationella konsumentstödet.

Hallå konsument är en rikstäckande upplysningstjänst som samordnas av Konsumentverket. Tjänsten lanserades 31 mars 2015.
hallå konsument.se

Utvärdering av Hallå Konsument

PDF 1 MB. Öppnas i nytt fönster

Rapporten innehåller den slutgiltiga utvärderingen, två år efter lanseringen av Hallå konsument.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera