Kammarrätten ger Konsumentverket rätt att ha varningslista

Nyhet 31 oktober 2017

Förvaltningsrätten gjorde tummen ner för Konsumentverkets varningslista över företag som orsakar många konsumenter skada. Men kammarrätten gör en annan bedömning.

Kammarrätten anser visserligen, liksom förvaltningsrätten, att en varningslista är ett myndighetsbeslut som ska kunna överklagas. Till skillnad från förvaltningsrätten anser dock kammarrätten att Konsumentverket visst har rätt att publicera en varningslista och att det kan vara en del av myndighetens uppdrag. Rätten hänvisar till instruktionen där det står att myndigheten ansvarar för att konsumenterna har tillgång till information som ger dem möjlighet att göra väl avvägda val.

”Sådan information kan lämnas på många olika sätt, till exempel genom vad som betecknas som en varningslista.” skriver domstolen.

–Det är ett mycket glädjande besked från kammarrätten. Det innebär att vi kan fortsätta att arbeta med och utveckla vår varningslista. Jag uppskattar att domstolen håller med om att det ryms i vårt uppdrag att varna konsumenterna för företag som vållar många skada, säger Cecilia Tisell, konsumentombudsman och generaldirektör för Konsumentverket.

Nu blir det förvaltningsrättens sak att pröva om Konsumentverket grundade innehållet i varningslistan på tillräckliga, sakliga och objektiva omständigheter.

Det klagande företaget har nyligen dömts av Patent- och marknadsdomstolen, bland annat för att felaktigt ha påstått att de ringer på uppdrag av konsumentens ordinarie teleoperatör.  

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera