KO vann till 75 procent mot Advisor fondförvaltning

Nyhet 28 juni 2017

På tre punkter av fyra fick Konsumentombudsmannen (KO) rätt mot fondförvaltaren Advisor i Patent- och marknadsdomstolen. Bland annat begränsas bindningstiden för avtal om premiepensionsförvaltning mellan företaget och dess kunder till max 12 månader.

Just bindningstiden, som i Advisors fall ibland uppgick till fem år, och företagets information om avtalsvillkor i sms-format var de principiellt viktiga frågorna som domstolen hade att ta ställning till. Från KO:s sida hävdade man att de långa bindningstiderna riskerade att skapa en inlåsningseffekt, samt att det sätt som företaget förmedlade avtalsvillkor på (sms med länk eller bifogat pdf-dokument) inte stämde överens med det lagstadgade kravet om förmedling i ”läsbar och varaktig form”.

I delen om bindningstider gick Patent- och marknadsdomstolen helt på KO:s linje. En bindningstid som överstiger ett år ansågs vara oskäligt i det här fallet, då den samlade bedömningen visade att Advisors avtalsvillkor med längre bindningstider gynnade företaget på konsumenternas bekostnad.

Däremot gick domstolen på Advisors linje när det gällde i vilken form avtalsvillkoren förmedlades till kund. Här slår man fast att sms visst kan vara ett varaktigt medium, och att KO inte bevisat att konsumenter har svårt att ta till sig informationen via sms. KO har heller inte visat att det skulle innebära några problem att överföra informationen från sms till ett mer varaktigt medium.

– Det är olyckligt att domstolen har bedömt att SMS kan utgöra ett varaktigt medium. Att skicka viktig information som avtalsvillkor genom SMS uppfyller varken kraven på att informationen ska vara läsbar eller tillgänglig under så lång tid som de är relevanta för konsumenten, konstaterar Ida Nyström, processråd, KO.

I sin stämningsansökan hade KO även riktat kritik mot Advisors otydlighet gentemot konsumenterna, att man varken varit tydliga när det gällde det egentliga syftet med samtalet eller berättat utförligt nog om ångerrätten. I flera anmälningar som inkommit till Konsumentverket har det framgått att konsumenter uppfattat att företaget ringde från Pensionsmyndigheten, när syftet egentligen var att sälja en premiepensionsförvaltningstjänst.

Även här gick domstolen på KO:s linje. Sammantaget fälldes Advisor på tre av fyra punkter, och vidtar man inte åtgärder för att komma till rätta med bristerna riskerar man vite på sammanlagt fyra miljoner kronor.

Domen 10759-16 mot Advisor i sin helhet  

Domen 10763-16 mot Advisor i sin helhet

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera