Konsumentverkets beräkningar av matkostnader har uppdaterats

Nyhet 6 september 2017

Vid en översyn av Konsumentverkets beräkningar av matkostnader upptäcktes att en felaktighet smugit sig in. Siffrorna har nu uppdaterats och arbetet pågår med att se över det digitala verktyget Budgetkalkylen.

Konsumentverket gör varje år kostnadsberäkningar för olika utgiftsposter i ett hushåll. Beräkningarna för mat visar exempel på näringsriktiga matsedlar och vad de kostar per månad. De kan användas som referensvärden och vara till stöd i planeringen av en matbudget. 

De kostnadsberäkningar som tidigare i år publicerats för mat stämmer alltså inte. Siffrorna har nu korrigerats och det innebär att summan för samtliga matsedlar har höjts.

För en vuxen med normalkost innebär detta en ökning med cirka 70 kronor i månaden jämfört med tidigare beräkningar. För en vuxen med glutenfri kost blir ökningen cirka 100 kronor och för en vuxen med mjölkproteinfri kost cirka 200 kronor.

Uppdaterade siffror finns nu på konsumentverket.se och arbetet pågår med att se över siffrorna i Konsumentverkets budgetkalkyl och den privatekonomiska trycksaken Koll på pengarna

Läs mer om Konsumentverkets kostnadsberäkningar för mat

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera