Leksaker i barnmenyer passar inte små barn

Nyhet 22 februari 2017

Det är vanligt förekommande att en leksak medföljer vid köp av olika typer av barnmenyer på snabbmatsrestauranger. Konsumentverket har sedan tidigare kännedom om att stora volymer leksaker når barn i olika åldrar på detta sätt, även barn som är under tre år.

I en marknadskontroll av leksaker i barnmenyer har 17 leksaker skickats på provning och inga allvarliga brister har kunnat konstateras. Endast i två fall har förpackningsmaterialet varit felaktigt. Vissa brister i dokumentationen av leksakerna har påträffats i kontrollen, dessa uppgifter har företagen fått komplettera i efterhand. Att dokumentationen är korrekt är viktigt för att företaget ska veta att leksakerna de delar ut till konsument är säkra.

Konsumentverket har noterat i kontrollen att rutiner för reklamationer och klagomål för leksakerna som företagen distribuerar kan förbättras, och på detta sätt kan det tidigare upptäckas brister hos leksakerna. Tidig upptäckt av farliga leksaker är viktigt för att förhindra att incidenter inträffar och ett barn i värsta fall skadas allvarligt.

I en undersökning som Konsumentverket låtit genomföra i samband med marknadskontrollen visar det sig att många barn under tre år får barnmeny med leksak av sina föräldrar. Det är därför viktigt att företagen upplyser föräldrarna om vilken ålder leksaken riktar sig till och erbjuder en alternativ leksak till de mindre barnen, om den som erbjuds i första hand till exempel har smådelar som kan lossna.

Här kan du läsa hela vår rapport om leksaker i barnmenyer

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera