Myndigheter vill stoppa alkoholreklam i tv

Nyhet 1 november 2017

Konsumentverket och Myndigheten för press, radio och tv har kontaktat EU-kommissionen för att se om det kan bli möjligt att stoppa reklam och sponsring av alkohol i svensk tv från programföretag i Storbritannien.

Reklam och sponsring av alkohol i tv är förbjuden i Sverige, till skillnad från i Storbritannien. Myndigheterna anser att Discovery och MTG, programföretagen bakom TV3, TV6, TV8, Kanal 5 och Kanal 9, har etablerat sig i Storbritannien för att undvika svensk lagstiftning. Kanalerna sänder reklam riktade mot den svenska marknaden, uteslutande till den svenska tv-publiken och programmen är på svenska eller textas till svenska.

Konsumentverket och Myndigheten för press, radio och tv vill nu kunna ta till samma åtgärder som används mot programföretag som sänder reklam och sponsring av alkohol i tv från Sverige. Det innebär till exempel att Konsumentombudsmannen skulle kunna stämma Discovery och MTG i svensk domstol.

Myndigheterna har därför nu kontaktat EU-kommissionen i ärendet för att få besked om detta är förenligt med EU-rätten. Anser EU-kommissionen att det inte är det så måste Sverige avstå från att vidta åtgärder.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera