Ny antologi sammanfattar viktiga konsumentfrågor

Nyhet 7 februari 2017

I en ny antologi från Konsumentverket får du en översiktlig bild av några aktuella forskningsfrågor inom konsumentområdet. Antologin bygger på fyra forskningsrapporter sammanfattade av ledamöter i Konsumentverkets vetenskapliga råd.

Kan en hjälpande knuff stjälpa en osynlig hand?

Är politiska konsumentskyddande åtgärder alltid av godo? Det frågar sig Robert Östling, forskare vid International Institute for Economic Studies vid Stockholms universitet. I antologin tar han upp flera konsumentpolitiska åtgärder och försöker reda ut vilka effekter de fått för konsumenterna.

Reklamens potentiella inflytande på konsumenter

Att reklam påverkar oss är sedan länge ett faktum. Men hur påverkas våra samhällsstrukturer på lång sikt av de bilder som reklamen sprider? Gunilla Jarlbro, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet, har granskat forskningsrapporter från hela världen och konstaterar att reklamens innehåll i hög grad präglas av könsstereotyper.

Digital konsumentprofilering

Stefan Larsson, docent i teknik och social förändring vid Lunds universitets, redogör för forskning på området konsumentprofilering, alltså den spårning av konsumenter som sker i digitala kanaler. Den explosionsartade utvecklingen som skett på området kräver bättre insyn och fler studier.

Säkerhetsfrågor relaterade till konsumtion

Ragnar Andersson, professor i riskhantering vid Centrum för personsäkerhet, ger en översikt av forskningen inom produktsäkerhet. Det finns en stor mängd forskning om risker för olika konsumentprodukter, men den är svår att hitta. Majoriteten av forskningen inom produktsäkerhet rör bland annat livsmedel och läkemedel, varor som ligger utanför Konsumentverkets ansvarsområde.

Konsumentverkets vetenskapliga råd

Syftet med antologin är att öka kunskapen om viktiga konsumentpolitiska frågor. Bidragen i antologin utgör tillsammans värdefulla pusselbitar i Konsumentverkets kunskapsbyggande. Ytterligare en antologi, med bidrag från Konsumentverkets vetenskapliga råd, planeras att ges ut vid årsskiftet 2017/2018.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera