Nya regler för fjärrvärme

Nyhet 10 februari 2017

Konsumentverket och Energiföretagen Sverige har träffat en ny branschöverenskommelse om leverans av fjärrvärme för enskilt bruk. Det är en revidering av den tidigare överenskommelsen.

Överenskommelsen träder i kraft den 10 februari och från den 1 juni i år ska samtliga medlemsföretag tillämpa villkoren i den nya överenskommelsen. 

Generellt kan man säga att överenskommelsen blivit tydligare och förhoppningsvis enklare för konsumenten att ta till sig. Flera av villkoren har förtydligats så att konsumenten lättare förstår vad som gäller vid till exempel prisförändringar och skadestånd.

En nyhet är att ångerfristen för konsumenten ska börja löpa från den dag hen tar emot en bekräftelse på avtalet från företaget. Det är samma bestämmelse som finns i avtalsvillkoren för försäljning av el till konsumenter.

Överenskommelsen innehåller en del förändringar till följd av lagändringar, bland annat har det skett stora förändringar i fjärrvärmelagen. En annan nyhet är att lag om alternativ tvistlösning har tillkommit och förts in i villkoren.

Här finner du branschöverenskommelsen

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera