Undvik förväxling med Konsumentverket

Nyhet 5 juli 2017

För att undvika sammanblandning vill Konsumentverket informera om att webbplatsen konsumentenheten.se inte har något med myndigheten att göra. Det är en aktör som Konsumentverket varken samarbetar med eller hänvisar till.

Den aktuella webbplatsen kan påminna om Konsumentverket. Företaget tar betalt för att göra en anmälan mot ett företag. Det är inte olagligt att ta betalt för juridiska tjänster, men Konsumentverket tycker att det är olyckligt om konsumenter vilseleds och tror att man vänt sig till Konsumentverket för oberoende och gratis rådgivning eller för att kostnadsfritt anmäla ett företag.

Konsumentverket har inte heller något samarbete med webbplatserna konsumentservice.se och konsumentiq.se.

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera