Försäljning av säkra varor och tjänster – ditt ansvar som företagare

Nyhet 15 november 2018

12–16 november är det Internationella produktsäkerhetsveckan. Under denna vecka lanserar EU en kampanj i syfte att informera om företagares ansvar för produktsäkerhet på nätet.

Det är ditt ansvar som företagare att se till att dina varor och tjänster är säkra. För att underlätta den fria rörligheten på den inre marknaden är produktsäkerhetslagstiftningen lika inom hela EU/EES. När du ska släppa ut en tjänst på marknaden - importera eller distribuera – tänk på följande:

  • Ta reda på vilken lagstiftning som finns. Ofta ligger det ett EU-direktiv eller en EU-förordning som grund för produktlagstiftningen.
  • Ta reda på om det finns någon standard. Standarder är frivilliga att följa, men att prova en produkt mot standard är ett enkelt sätt att förvissa dig om att produkten uppfyller gällande krav.
  • Ta reda på om din produkt ska CE-märkas.
  • Ta reda på vilken roll och vilket ansvar du har.

Läs mer i Konsumentverkets artikelserie om produktsäkerhet

Underbara barn-mässan med fokus på säker e-handel

16–18 november finns Konsumentverket på plats på Underbara barnmässan i Stockholm. Vårt tema kommer vara ”Säker e-handel”. Välkommen att besöka oss där!

Läs mer på Underbara barn-mässans webbplats

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera