Seminarium om kvinnors och mäns konsumtionsvanor

Nyhet 5 september 2018

Vetenskapliga rådet anordnar seminarium om kvinnors och mäns konsumtionsvanor och förutsättningar på olika marknader.

Onsdagen den 10 oktober anordnar Konsumentverkets vetenskapliga råd ett seminarium i Stockholm där temat är kvinnors och mäns konsumtionsvanor och förutsättningar på olika marknader.

Frågor som kommer att diskuteras är bland annat om konsumtionen är jämställd, hur konsumtionsbeteenden påverkas av nya maskulinitetsideal och om genusperspektiv kan bidra till ökad förståelse för hållbar konsumtion.

Läs mer om seminariet och om hur du anmäler dig i Vetenskapliga rådets inbjudan

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera