Konsumentverket uppmärksammar myndighetslika webbplatser

Nyhet 30 juni 2020

Det förekommer att företag och personer via webbplatser tar betalt för olika tjänster som myndigheter eller organisationer tillhandahåller utan kostnad.

Det är inte förbjudet att ta betalt för tjänster som i grunden är gratis, eller ta mer betalt än den avgift som myndigheten eventuellt tar ut, men informationen om priset, tjänstens innehåll och avsändaren måste vara tydlig. Det är inte tillåtet att utge sig för att vara en myndighet.

KO agerar

Konsumentombudsmannen, KO, har tidigare agerat rättsligt mot aktörer bakom trafikstyrelsen.com, konsumentenheten.se, trafikenheten.se och utrikeskansliet.se som marknadsförde tjänster utan att tydligt informera om vad tjänsterna kostade och vilket företag som stod bakom.

Ny webb drar klagomål

Just nu har Konsumentverket fått in klagomål mot trafikstyrelsen.org och öppnat ett tillsynsärende mot företaget bakom. Även myndigheten Transportstyrelsen, med den korrekta webbplatsen transportstyrelsen.se, har hört av konsumenter som reagerat på den myndighetslika webbplatsen.

Patent- och marknadsdomstolen har i tidigare domar slagit fast att företag inte får utge sig för att vara myndigheter och på så vis vilseleda konsumenter.

Skriv ut
Prenumerera