Badanläggningar bättre på säkerhetsarbete

Pressmeddelande 30 november 2015

Badanläggningarna har blivit bättre på att förebygga olycksrisker. Men fortfarande kvarstår brister, visar en marknadskontroll från Konsumentverket.

Konsumentverket driver sedan 2012 ett projekt kring säkerheten vid badanläggningar med syfte att förebygga olyckor, framförallt drunkningsolyckor och drunkningstillbud hos barn. Det beräknas att det årligen inträffar omkring 2 700 olyckor i badhus och vattenland som leder till besök på akutmottagningar.

Hög riskmedvetenhet

Nu har verket gjort en uppföljning av hur väl anläggningarna som ingick i kontrollen har lyckats med sitt säkerhetsarbete.

- Resultatet visar att det finns en hög riskmedvetenhet och ett välutvecklat säkerhetstänk vid badanläggningarna. Vår bedömning är att personalen har god kompetens för att kunna livrädda både i vatten och på land, säger Maria Lindstedt, ansvarig utredare för projektet.

Brister kvarstår

Men fortfarande kvarstår vissa brister, visar rapporten, bland annat när det gäller arbetet med riskanalyser. För att badanläggningar ska anses säkra kräver produktsäkerhetslagen att anläggningarna bedriver ett förebyggande säkerhetsarbete som innefattar riskanalyser, dokumentation och uppföljning av olyckor.

- Lagen ställer många krav på badanläggningarna, men badgäster har också ett eget ansvar. Det är viktigt att man följer de säkerhetsregler och ordningsregler som finns. Föräldrar och andra vuxna som följer med barn är skyldiga att hålla barnen under uppsikt och att de får den hjälp de behöver med hänsyn till barnens ålder och andra behov, säger Maria Lindstedt.

Utbyte av erfarenheter

I morgon inleds en konferens där Konsumentverket har bjudit in äventyrsbad för att bland annat presentera resultatet av marknadskontrollen. Syftet med konferensen är att främja säkerhetsarbetet på anläggningarna genom att utbyta erfarenheter. Ett annat syfte är att genom diskussioner hitta åtgärder som kan leda till att ytterligare stärka riskmedvetenhet både hos badanläggningar och besökare.

Rapport 2015:13 Marknadskontroll av äventyrsbad - Badanläggningar med äventyr och upplevelser

PDF 2 MB. Öppnas i nytt fönster

Konsumentverket har genomfört en marknadskontroll av äventyrs- och upplevelsebad. 12 anläggningar har redovisat sitt förebyggande säkerhetsarbete som visar att de uppfyller kraven på säkerhet.

Kontaktperson:

Maria Lindstedt, utredare, tel 054-19 40 74

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera