Myresjöhusdomen: ”En seger för konsumenterna”

Pressmeddelande 22 december 2015 Uppdaterad 4 maj 2016

Det var vårdslöst av Myresjöhus att använda byggmetoden med enstegstätade fasader. Det slog Högsta domstolen fast i december 2015.

Byggentreprenören måste ta ansvar för de mögelskadade husen i Svedala. I april 2016 träffade husägarna och Myresjöhus en förlikning.

– Det här är en seger, inte bara för villaägarna i Svedala som målet handlar om, utan även för andra som drabbats av felaktiga byggmetoder, säger Konsumentombudsmannen Gunnar Larsson.

Felaktigt och vårdslöst

Högsta domstolen, HD, har redan, i en dom från i mars 2015, bedömt att metoden med enstegstätade, putsade fasader var felaktig.

I domen från HD konstateras att det även var vårdslöst av Myresjöhus att använda den felaktiga metoden och att bolaget borde ha undersökt fasadkonstruktionens hållbarhet.

Ersättning eller reparation

Rent konkret betyder det att Myresjöhus nu måste reparera de mögelskadade husen i Svedala, alternativt ersätta villaägarna för vad reparationerna kommer att kosta. Domen är vägledande och förenklar för andra villaägare vars hus drabbats av felaktiga byggmetoder.

Vid en förlikningsförhandling i slutet av april 2016 kom alla fastighetsägarna, inklusive andrahandsägarna, överens med Myresjöhus. Det blev två varianter av förlikningsavtal:

  • Alternativ 1. Myresjöhus åtgärdar husen genom att byta ut hela den befintliga putsade fasaden (inklusive bakomliggande isolering) mot en ny tvåstegstätad luftad fasad. I åtagandet ingår även fuktutredning samt besiktningar och viss ekonomisk kompensation.
  • Alternativ 2. Myresjöhus ersätter fastighetsägaren ekonomiskt med en summa som beräknas motsvara kostnaderna för utbyte av fuktskadat material samt byte av hela den enstegstätade putsfasaden.

De flesta av de berörda fastighetsägarna har valt åtgärdandealternativet.

Mer om domen från Högsta domstolen

Konsumentombudsmannen Gunnars Larsson kommentar om Myresjöhusdomen

Kontaktperson:

Cecilia Tisell, stf konsumentombudsman. Hon nås via presstjänsten tfn 054-194020

Nils Petersen, advokat, KO-biträde, 0703-56 00 00.

Bakgrund

Tvisten handlar om ett antal småhus som Myresjöhus byggde i Svedala under perioden 1999 till 2003. Efter att ha upptäckt problem med fukt i fasaderna stämde husägarna Myresjöhus. Skadorna hade uppstått till följd av att Myresjöhus använt metoden med enstegstätade fasader. Villaägarna fick rätt i tingsrätten och Myresjöhus dömdes att betala ut ersättning.

Tingsrättens bedömning var att Myresjöhus inte lyckats visa att bolaget inte varit vårdslöst genom sitt val av den enstegstätade lösningen.

Men tingsrättens dom ändrades av hovrätten. Hovrätten menar att entreprenaden utförts på ett sätt som var normalt förekommande vid tidpunkten då husen byggdes. Därför går det inte att lasta Myresjöhus för vårdslöshet när företaget valde den enstegstätade metoden.

För att tvisten är av principiellt intresse och rör många konsumenter har KO beviljat ett så kallat KO-biträde. KO-biträdet har drivit målet i Högsta domstolen.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera