Premiär för Hallå konsument – hela Sveriges konsumentvägledning

Pressmeddelande 31 mars 2015

Har jag ångerrätt när jag handlar på nätet? Vad gäller när garantitiden gått ut? När tågresan blir försenad? I dag öppnar Sveriges nya upplysningstjänst Hallå konsument. Nu är svaret på din konsumentfråga alltid nära.

Kommuner och konsumentbyråer har i många år hjälpt konsumenter som varit i behov av råd och stöd. Men konsumentvägledningen har inte varit tillgänglig för alla. Mer än en halv miljon svenskar saknar till exempel vägledning i sin hemkommun. Och varannan svensk känner över huvud taget inte till att det finns konsumentvägledning i kommunerna. Kännedomen om konsumentbyråerna är ännu lägre. Beroende på var du bor och vad din fråga handlat om har du haft olika möjlighet att få hjälp.

Olika kontaktsätt

Nu kraftsamlar det offentliga Sverige för att skapa ett stöd som är tillgängligt för alla. I dag öppnar Hallå konsument i Konsumentverkets regi, en tjänst för alla konsumenter i Sverige. Konsumenterna kan kontakta Hallå konsument på det sätt de själva trivs med. Antingen genom att besöka webbplatsen hallakonsument.se eller genom att ta kontakt via telefon, e-post, chatt, brev eller på Facebook.

Oberoende information

Hallå konsument ger oberoende och lättillgänglig information till konsumenter om frågor före och efter köp. Det kan handla om konsumenträttigheter, privatekonomi eller hur man gör hållbara val. Hallå konsument hjälper till med övergripande information, men om vägledaren inte kan ge ett fullständigt svar finns ett brett stöd bakom. Samarbete med kommunernas konsumentverksamhet, de fyra konsumentbyråerna och tolv utpekade myndigheter bidrar till expertis inom en mängd områden. Konsumenterna kan känna sig trygga i att alltid hamna hos någon som kan svara på deras fråga.

– Vi knyter ihop den oberoende vägledning som finns. Det gör att den som kontaktar Hallå konsument alltid hittar rätt, säger Gunnar Larsson, generaldirektör på Konsumentverket.

Trycket på kommunerna kan öka

Konsumenter kan självklart även i fortsättningen välja att kontakta sin kommun eller en konsumentbyrå. Ibland behöver man till exempel sitta ner och prata med en vägledare och gå igenom ett ärende. Då är det till konsumentvägledningen i kommunen man ska vända sig. I takt med att kännedomen om stödet till konsumenterna ökar kan trycket på den kommunala vägledningen också komma att öka.

Kontaktpersoner:

Cathrin Lundqvist, enhetschef, Hallå konsument, 054 – 19 41 06

Konsumentverkets presstjänst, 054 – 19 40 20

Fakta om Hallå konsument

Tjänsten består av webbplatsen hallakonsument.se och vägledare som svarar på frågor via telefon, e-post, brev, chatt och Facebook. Alla sitter i Konsumentverkets lokaler i Karlstad.
Konsumentverket samordnar tjänsten i samarbete med tolv andra myndigheter, kommunernas konsumentverksamhet och de fyra konsumentbyråerna.

De samverkande myndigheterna är Allmänna reklamationsnämnden, Boverket, Energimarknadsinspektionen, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Kemikalieinspektionen, Kronofogden, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Pensionsmyndigheten, Post- och telestyrelsen och Statens energimyndighet.

Vägledningen är öppen vardagar kl. 9-17.

Kontaktvägar

Webb: hallakonsument.se

telefon: 0771 – 525 525

E-post: info@hallakonsument.se

Facebook: facebook.se/hallakonsument

Brev: Hallå Konsument, Konsumentverket, Box 48, 651 02 Karlstad

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera