Seger för KO i Firstdate-målet

Pressmeddelande 9 mars 2015

Marknadsdomstolen går på Konsumentombudsmannens linje på samtliga punkter i Firstdate-målet. Rättar sig inte Firstdate efter domen riskerar bolaget ett vite på en miljon kronor.

Konsumentombudsmannens lista av kritik mot Firstdate är lång. Försöken med att få bolaget, som säljer dejtingtjänster, att rätta sig på frivillig väg har misslyckats och därför valde KO att ta bolaget till Marknadsdomstolen.

Enligt KO bryter Firstdate mot gällande rätt på en rad olika punkter. Det handlar om felaktigheter, brister och oklarheter i både marknadsföringen och avtalsvillkoren.

Till exempel framgår det inte, i vart fall inte tillräckligt tydligt, vad tjänsterna kostar eller att det är ett abonnemang man ingår. Blir man ansluten till ett abonnemang är det svårt att förstå hur man ska avsluta det eftersom uppsägningsvillkoren är utspridda i de finstilta användarvillkoren.

I domen, som meddelades i dag, gör Marknadsdomstolen samma bedömning som KO. Det innebär att det i Firstdates reklam tydligt måste framgå om det är ett abonnemang man tecknar och vilken den verkliga kostnaden är.

Marknadsdomstolen tvingar också Firstdate att lämna klar och begriplig information om den lagstadgade ångerrätten.

Bolaget måste dessutom, enligt domstolen, lämna information på sin hemsida om bolagets namn, postadress, organisationsnummer och e-postadress.

Bryter Firstdate mot något av dessa förbud hotas bolaget av ett vite på en miljon kronor.

Kontaktperson:

För mer information kontakta Konsumentverkets presstjänst.

Telefon: 054-19 40 20

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera