Vanligaste konsumentproblemen: Hantverkstjänster och begagnade bilar

Pressmeddelande 28 januari 2015

Hantverkstjänster fortsätter vara det vanligaste konsumentproblemet. Det visar siffror från landets konsumentvägledningar. Köp av begagnad bil är det också många som klagar på.

Konsumentverket har sedan 2005 sammanställt statistik över klagomålen som kommer in till landets konsumentvägledningar. Ända sedan mätningarna började har boendefrågor legat överst på klagotoppen. Av de totalt 70 000* klagomålen från förra året handlade 10 procent om reparation och underhåll av bostad.

Klagomålen handlar många gånger om att arbetet blev dyrare, tog längre tid eller inte blev utfört på det sätt som konsumenten trodde var överenskommet.

Konsumentverkets råd för att slippa bekymmer är:

  • Se till att ha en bra dialog med din hantverkare. Var tydlig med vad du har för förväntningar på slutresultatet. Då har hantverkaren möjlighet att avgöra om dina förväntningar går att omsätta i praktiken eller lämna förslag på alternativ. God kommunikation gör att många problem kan undvikas.
  • Avtala alltid om vilken omfattning arbetet har, hur lång tid det ska ta och vad det ska kosta. Det är även viktigt att avtala om tilläggsarbeten som kan uppstå under arbetets gång. Det skriftliga avtalet fungerar som ett kvitto på överenskommelsen och gör det lättare att visa vad som har sagts om något skulle gå på tok.

På klagotoppens andraplats ligger köp av begagnad bil, som dessutom är den vara som de flesta klagar på.

När det gäller begagnade bilar ser Konsumentverkets råd ut så här:

  • Tänk på att i många fall är bilarna dåligt servade och reparerade. Välj en bilhandlare med gott rykte och helst någon ansluten till Motorbranschens riksförbund. Hos de handlarna finns det riktlinjer framarbetade av branschen och Konsumentverket.
  • Skulle det bli fel på bilen efter köpet är det viktigt att komma ihåg att du kan klaga även på en begagnad bil i upp till tre år, även om det saknas garantier. Inom de första sex månaderna ger lagen dig ett särskilt skydd där bilhandlaren ska visa vad som orsakat felet. Är det ursprungliga fel som inte orsakats av dig som konsument skall bilhandlaren kostnadsfritt felsöka och reparera bilen.

Hela klagomålsstatistiken som pdf-fil

Kontakta respektive konsumentvägledning för närmare information om statistik på lokal nivå.

Sök kommunal konsumentvägledning på vår webbplats Hallå konsument 

*Totalsiffran över klagomål är inget exakt mått på konsumenternas problem eftersom 54 av landets 290 kommuner inte ingår i statistiken. Siffrorna från Konsument Göteborg ingår inte heller i sammanställningen eftersom deras kategorier inte sammanfaller med Konsumentverkets.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera