Billeasingen kan stå dig dyrt

Pressmeddelande 16 september 2016

Det blir allt populärare att leasa en bil istället för att köpa. Men oväntade kostnader kan göra det till en dyr affär.

Konsumentverket har granskat sex slumpvis utvalda leasingavtal. Granskningen visar att det finns en hel del att vara vaksam på:

  • Samtliga granskade avtal ger leasingföretaget rätt att höja avgifterna, till exempel om räntan går upp. Men bara ett företag sänker avgifterna om de får lägre kreditkostnader. Det finns företag som erbjuder fast avgift, men läs villkoren noga.
  • Om det blir fel på bilen och den inte kan användas under en tid måste du ändå betala full månadsavgift.
  • Om det blir fel på bilen kan det vara oklart om du ska rikta sina anspråk mot leasingföretaget eller billeverantören.
  • Om du ångrar dig och vill avbeställa leasingen innan du får bilen kan det kosta en rejäl summa. Dessutom måste leasingbolaget gå med på en avbeställning för att det ens ska vara möjligt. Du tvingas betala för leasingbolagets kostnader till leverantören och en avbeställningsavgift på 2 procent av nybilspriset eller lägst 3 000 kronor. Det är dyrare än om du måste avbryta ett vanligt bilköp.
  • Om du inte betalar månadskostnaden i tid kan vissa leasingföretag ta tillbaka bilen och bryta avtalet redan efter två veckor. Det kan innebära att du tvingas betala stora summor, utöver att de tar tillbaka bilen.
  • Du har generellt inte rätt säga upp avtalet i förtid. Du är alltså fast i avtalet hela den överenskomna löptiden, vilken ofta är på tre år. Om leasingbolaget går med på en uppsägning riskerar det att bli mycket dyrt. Ofta handlar det om 35 procent av återstående leasingavgifter.
  • Du kan inte ändra antal mil under avtalstiden. Om du får ändrade körvanor, till exempel måste pendla längre till och från arbetet, kan du tvingas betala dyrt för att du kört ”övermil” alternativt att du står med en bil som du betalar avgift för, men inte kan köra eftersom du redan använt upp milen.
  • När bilen lämnas tillbaka efter leasingperiodens slut ska den vara i normalt skick, men vad som bedöms som normalt skick eller onormalt slitage kan vara oklart. Som konsument är du utlämnad till leasingbolagets bedömning.

 – Vi ser att avtalen är otydliga och svåra att förstå. Konsumenten riskerar även att drabbas av stora, oförutsedda utgifter. Nu hoppas vi att branschen ser över riktlinjer och rekommendationer för privatleasing, säger Martin Ekelöf, jurist på Konsumentverket.

Leasingföretagen marknadsför leasing som ett enkelt, bekvämt och krångelfritt alternativ. Konsumentverkets genomgång av avtalen visar att det finns gott om fallgropar. Leasing omfattas vare sig av konsumenttjänstlagen eller konsumentköplagen.

 – Därför är det extra viktigt att branschen agerar för att få fram tydligare avtal som konsumenterna förstår. 

Konsumentverket kommer att gå vidare med tillsyn i flera fall där avtalen innehåller villkor som myndigheten bedömer är oskäliga eller vilseledande.

Här finner du granskningen i sin helhet

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera