Butiker klarar inte tillgänglighetskraven

Pressmeddelande 10 mars 2016

Butiker ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och brister kan vara diskriminering enligt lagen. Men trots det lever många butiker inte upp till grundläggande krav på tillgänglighet. Det visar en ny undersökning från Konsumentverket.

Konsumentverket har pratat med drygt 500 butikschefer för att få veta mer om deras syn på tillgänglighetsfrågor samt hur de arbetar för att göra sina butiker mer tillgängliga. Undersökningen visar att många butikschefer uppger att frågorna har hög prioritet och att de arbetar aktivt för att förbättra tillgängligheten i sin butik. Men samtidigt visar resultatet att butikerna inte verkar leva upp till kraven som finns.

Dörröppnare saknas

Mer än hälften av butikerna har till exempel inte automatisk dörröppnare på entrédörren. I butiker som ligger utanför köpcentrum eller handelsområden är det två av tre. För en person med nedsatt rörelseförmåga kan det vara skillnaden på att kunna och inte kunna handla i en butik. Och nästan var sjätte butik har trappsteg vid entrén men saknar trots det hiss eller ramp vilket gör att många inte kan ta sig in i butiken.

Undersökningen visar också att kunskaperna om tillgänglighetskraven i lagen är dåliga. Bara var tredje butikschef känner sig välinformerad och lika få känner till ändringen i diskrimineringslagen som kom i början av 2015.

– Det är positivt att så många butikschefer svarar att frågorna har hög prioritet och att de aktivt arbetar för att förbättra tillgängligheten i sin butik. Men det är negativt att butikerna inte lever upp till krav som finns. På sikt hoppas jag att ambitionen att förbättra tillgängligheten ökar, säger Pelle Kölhed, vice ordförande i Handikappförbunden.

– Det är anmärkningsvärt och oacceptabelt att så många butiker inte fixar de grundläggande kraven. Alla konsumenter ska ges samma möjligheter, säger Gunnar Larsson, generaldirektör på Konsumentverket.

Information till handeln

Konsumentverket gjorde en motsvarande undersökning 2011. Resultaten visar på små skillnader i de båda undersökningarna. För att förändra både kunskapsnivå och beteenden i butiker arbetar Konsumentverket med att informera och påverka handeln.

Tillgänglighet i butik på vår webbplats

Rapport 2016:1 Butikschefers syn på tillgänglighetsfrågor 2015

PDF 1 MB. Öppnas i nytt fönster

Rapporten innehåller en sammanställning av resultatet från en intervjuundersökning om butikschefers medvetenhet, kunskap och inställning till tillgänglighetsfrågor. Slutsatserna från undersökningen är att butikscheferna har en positiv inställning till tillgänglighetsfrågor.

Kontaktpersoner

Anna-Carin Widmark, handläggare funktionshinderfrågor, Konsumentverket, tel 054 – 19 40 69

Pelle Kölhed, vide ordförande Handikappförbunden, tel 070-518 04 97

Om undersökningen

Konsumentverket har intervjuat 508 butikschefer eller andra ansvariga personer under vecka 42-45, 2015. Butikscheferna är jämnt fördelade mellan medlemmar och icke-medlemmar i Svensk Handel och mellan butiker i och utanför köpcentrum och handelsområden. Butikerna representerar olika branscher. 

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera