Fortfarande stora brister på landets lekplatser

Pressmeddelande 2 maj 2016

Varje år skadas runt 18 000 barn så svårt på lekplatser att de måste åka till akuten. Vid en kontroll av 26 lekplatser i fem av landets kommuner som Konsumentverket och Boverket genomförde i höstas upptäcktes mer än 500 säkerhetsbrister.

Kontrollen från i höstas är en uppföljning av en kontroll från 2008. I den slutrapport som nu publicerats konstaterar utredarna att det kvarstår brister när det gäller lekplatsers säkerhet.

– Det är allvarligt att det fortfarande finns så mycket säkerhetsbrister, men vi har haft en konstruktiv dialog med ansvariga fastighetsägare och tillverkare som åtgärdat de allvarliga fel som upptäckts, säger Anna Strandberg, utredare på Konsumentverket.

Över hälften av bristerna berodde på dåligt underhåll av såväl lekredskap som stötdämpande underlag.

– Vi upptäckte även en mängd konstruktionsfel och felaktigt placerad utrustning, men slutsatsen av kontrollen är ändå att det största problemet ute på lekplatserna fortfarande är eftersatt underhåll, säger Anna Strandberg.

Vid besiktningen framkom även att tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar fortfarande  överlag är låg. Förhoppningen är att besiktningen ska leda till en ökad medvetenhet om behovet av tillgängliga lekplatser.

Rapport 2015:12 Marknadskontroll av lekredskap 2015

PDF 4 MB. Öppnas i nytt fönster

Marknadskontrollen visar på stora variationer i säkerhetsnivå mellan olika lekplatser. Många brister påträffades, men även goda exempel på lekplatser helt utan allvarliga säkerhetsbrister.

Kontaktperson:

Anna Strandberg, utredare, tel 054-19 40 78

Fakta

  • Besiktningen har genomförts mot säkerhetskraven i de europeiska säkerhetsstandarderna för lekredskap (SS-EN 1176).
  • Marknadskontrollen genomfördes under 2015 i samarbete med Boverket och i samverkan med Sveriges kommuner och landsting och är en uppföljning av  den kontroll som gjordes 2008.
  • De allvarliga brister som upptäcktes vid besiktningen åtgärdades i de flesta fall omedelbart av ansvariga fastighetsägare och tillverkare, medan vissa mindre fel kvarstår att åtgärda under 2016.
  • Varje år uppsöker uppskattningsvis 18 000 barn akutmottagningar efter lekplatsolyckor i Sverige. Över hälften av fallen är hjärnskakningar, benbrott eller leder som hoppat ur. (IDB 2010-2014).
Skriv ut Skriv ut
Prenumerera