Gemensam nordisk ståndpunkt om dold reklam i digitala medier

Pressmeddelande 10 maj 2016

De nordiska konsumentombudsmännen samlades i Karlstad den 27-28 april för att diskutera problemet med dold reklam. Det råder bred enighet om att detta är en angelägen fråga.

För konsumenterna är det viktigt att veta att det är fråga om reklam och vem som är avsändare av ett kommersiellt budskap. 

– Regeln, att det klart och tydligt ska framgå att det är reklam, gäller i alla länderna, säger Cecilia Tisell, vikarierande KO.

Bristande reklamidentifiering är ett problem som har ökat i takt med att marknadsföring i digitala medier blivit allt vanligare. Tidigare har vi framförallt uppmärksammat brister vid marknadsföring i sociala medier.

Men nu riktas strålkastarljuset även mot det som kallas för native advertising och content marketing i de fall det kommersiella budskapet är dolt i redaktionell text.

Samma regler oavsett format och kanal

När marknadsföring äger rum i format som avviker från det traditionella, ställs högre krav på reklammarkering för att konsumenterna genast och enkelt ska förstå att det är fråga om ett kommersiellt budskap. Här har både annonsörer, bloggare och publicister ett stort ansvar.

– Alla aktörer som på ett väsentligt sätt medverkar till marknadsföringen är ansvariga för att reglerna följs, och reglerna gäller oavsett vilket format och i vilken kanal det kommersiella budskapet förekommer, säger Cecilia Tisell.

– Konsumenterna har rätt att på ett enkelt sätt kunna skilja mellan vad som är journalistiskt eller personligt innehåll och vad som har ett marknadsföringssyfte. Om det finns ett kommersiellt budskap ska det stå klart för läsaren.

De nordiska konsumentombudsmännens ståndpunkt om dold marknadsföring

PDF 214 KB. Öppnas i nytt fönster

När konsumenter tar del av reklam ska det tydligt framgå att det rör sig om reklam, oavsett vilken form den har och i vilket medium den presenteras. Det framgår av de nordiska konsumentombudsmännens gemensamma ståndpunkt i ämnet.

Kontaktperson:

Vid frågor eller för fler kommentarer från Cecilia Tisell, kontakta presstjänsten på tel 054-19 40 20.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera