KO stämmer branschorganisationen Biluthyrarna

Pressmeddelande 11 oktober 2016

Hyr du en bil i dag får du stå för alla eventuella skador på den under hyrestiden – även för de som du själv inte ansvarar för. Det är inte rimligt anser Konsumentombudsmannen, KO, och tar därför branschorganisationen Biluthyrarna till domstol.

Biluthyrarnas rekommendation i dag till sina medlemsföretag är att använda så kallat strikt ansvar gentemot konsument. Det innebär att den som hyr bilen får stå för alla skador som uppstår under hyrestiden. Enda undantaget är skador som beror på normalt slitage.

Det betyder att man som konsument alltid måste betala ersättning, vanligtvis motsvarande självrisken för skadan, vid till exempel stölder, skadegörelser, olyckshändelser som stenskott eller nedfallande träd, trafikolyckor och parkeringsskador, om inte en tredje part har tagit på sig ansvaret för skadan.

Konsumentombudsmannen, KO, anser att det rekommenderade avtalsvillkoret är oskäligt.

Därför vill nu KO få frågan prövad av Patent- och marknadsdomstolen.

Kontaktperson

Vid frågor, kontakta presstjänsten på tel 054-19 40 20.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera