KO stämmer Lundstedt Fond & Finans

Pressmeddelande 29 juni 2016

Bolaget Lundstedt Fond & Finans försäljare har kapat konsumenters Bank-ID och flyttat deras premiepensionspengar. De drabbade konsumenterna har varken känt till eller godkänt någon flytt av pengarna.

Bolaget har vid telefonförsäljning uppgett att de ringer från, eller på uppdrag av, Pensionsmyndigheten. Därför utfärdade Konsumentverket ett förbuds- och informationsföreläggande mot bolaget i december 2015, som bolaget också godkände.

Senare stod det klart att Lundstedts i stor skala flyttat konsumenters premiepensionspengar till den fond som bolaget marknadsförde. Detta skedde utan att konsumenterna visste om det och utan att de godkänt flytten av pengarna.

Enligt lagen måste alla avtal om premiepension godkännas genom en skriftlig accept/godkännande vid telefonförsäljning. Något skriftligt godkännande mellan bolaget och de drabbade konsumenterna finns inte.

KO vill se marknadsstörningsavgift på 400 000 kronor

Konsumentombudsmannen, KO, begär att tingsrätten förbjuder bolaget att gå in på konsumentens premiepensionskonto via hans eller hennes Bank-ID och flytta pengarna. KO vill också att rätten förbjuder Lundstedts att flytta konsumenternas fondinnehav utan avtal. Samtliga punkter ska förenas med vite, det vill säga om bolaget bryter mot förbuden måste det betala en straffavgift. Eftersom KO anser att bolaget använt sig av aggressiva och vilseledande affärsmetoder vill konsumentombudsmannen att bolaget ska betala en marknadsstörningsavgift på 400 000 kronor.

Bolaget är även polisanmält av Pensionsmyndigheten, bland annat för intrång i myndighetens premiepensionssystem. Myndigheten har kunnat se att det handlat om många misstänkta ID-kapningar och stora belopp.

Fonden som bolaget använt har haft en negativ utveckling och har en högre fondavgift än jämförbara fonder.

Kontaktuppgifter för journalister

För mer information kontakta Konsumentverkets processråd Carolina Andersson på telefonnummer 054-194164.

På grund av bestämmelser i Personuppgiftslagen, PUL, publicerar Konsumentverket inte handlingar med personuppgifter på webben. Handlingarna kan fritt begäras ut via konsumentverket@konsumentverket.se  eller aktuell domstol.

Är du journalist kan du även kontakta presstjänsten på presstjanst@konsumentverket.se eller 054-19 40 20.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera