KO stämmer tre bolag för oseriös telefonförsäljning

Pressmeddelande 11 april 2016

Nu stämmer Konsumentombudsmannen (KO) Nytel, Svenska elbolaget och Svenska telebolaget. Samtliga bolag har gjort sig skyldiga till en rad överträdelser av lagar och regler, enligt KO som yrkar att personerna bakom bolagen hålls personligt ansvariga.

Mängder av anmälningar och klagomål har kommit in till Konsumentverket och upplysningstjänsten Hallå Konsument mot de tre bolagen. I synnerhet mot Svenska telebolaget och Svenska elbolaget. Konsumentverkets undersökning visar att det finns ett nära samröre och samarbete mellan de tre bolagen.

Utredningen visar att bolagen på ett systematiskt sätt har ringt upp äldre människor och vilselett dem att byta el- respektive telefonabonnemang. Flera av de drabbade är över 80 år och vissa över 90.

Av ljudupptagningar av säljsamtal som KO tagit del av framgår det att konsumenterna inte alltid ens förstår vad bolagens telefonförsäljare pratar om. Vissa är uppenbarligen demenssjuka. Andra har endast tackat ja till att få information hemskickad.

– Telefonförsäljning fortsätter att vara ett stort problem för svenska konsumenter. Men det här tillhör ett av de värre exemplen. Jag blir beklämd när jag hör hur äldre människor utsätts för detta. Det är samvetslöst agerat från ansvariga för de här bolagen, säger Cecilia Tisell, vikarierande Konsumentombudsman.

Kronofogden har redan, på Konsumentombudsmannens begäran, säkrat tillgångar i de tre bolagen. Syftet med detta är att hindra eventuella försök att tömma bolagen på pengar innan en marknadsstörningsavgift kan dömas ut.

Marknadsstörningsavgift på en miljon kronor

I de stämningsansökningar som nu lämnas in mot de tre bolagen yrkar KO bland annat på marknadsstörningsavgift på en miljon kronor för var och ett av bolagen. Detta med hänvisning till bland annat att telefonförsäljningen riktats mot äldre personer som drabbas särskilt hårt av bolagens aggressiva metoder.

För att förhindra att personerna bakom bolagen fortsätter med samma otillåtna affärsmetoder i andra bolag vill KO att tingsrätten håller dem personligt ansvariga för marknadsföringen.

KO yrkar vidare att domstolen fattar ett omedelbart förbud mot marknadsföringen med löpande vite på en miljon kronor per vecka som den otillåtna marknadsföringen fortsätter.

Kontakt

Du som är journalist är välkommen att kontakta presstjänsten på tel. 054-19 40 20 för frågor och för fler kommentarer från KO.

Om du är konsument och har fått problem med bolagen kan du kontakta vår kostnadsfria konsumentvägledning, Hallå konsument.

Kontaktuppgifter till Hallå konsument finns på deras webbplats

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera