KO tar bloggaren Kissie till domstol

Pressmeddelande 21 september 2016

Av marknadsföringslagen följer att det måste framgå både att det är reklam och vem som står bakom reklamen. Av lagen framgår emellertid inte hur tydligt detta måste anges.

För att få svar på de frågorna väljer nu KO att ta bloggaren Kissies bolag till domstol samt även bolaget Tourn Media AB, som anses vara medansvarig för marknadsföringen.

Målet handlar om att Kissie på sin blogg och på sitt Instagramkonto har gjort reklam för företaget Mobilåtervinning.

Enligt KO strider marknadsföringen mot marknadsföringslagen på flera punkter.

  • Kissie framstår felaktigt som konsument av Mobilåtervinnings tjänster.
  • Det framgår inte tydligt, vare sig på bloggen eller på Instagramkontot, att det är fråga om reklam.
  • Det framgår heller inte att det är Mobilåtervinning som står bakom reklamen.

Tourn får, enligt KO, anses medskyldig till överträdelserna genom att bland annat ha förmedlat reklamuppdraget från Mobilåtervinning till Kissie

- Vi vill att ett domstolsavgörande ska leda fram till klarare praxis och att bloggare och andra som skriver på uppdrag mot ersättning i framtiden blir tydligare med att ange att det är fråga om reklam och vem som ligger bakom reklamen, säger Cecilia Tisell, KO.

KO har tidigare i sitt arbete mot dold reklam tagit fram en vägledning om marknadsföring i bloggar och sociala medier. I vägledningen redovisas vilka regler som gäller.

Kontaktperson:

Gunnar Wikström, processråd, tel 054-19 40 26

Presstjänsten tel 054-19 40 20

På grund av bestämmelser i Personuppgiftslagen, PUL, publicerar Konsumentverket inte handlingar med personuppgifter på webben. Handlingarna kan fritt begäras ut via konsumentverket@konsumentverket.se  eller aktuell domstol. Är du journalist kan du även kontakta presstjänsten på presstjanst@konsumentverket.se eller 054-194020.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera