KO tar bolaget Adresstjänst till domstol

Pressmeddelande 24 augusti 2016

Hundratals konsumenter känner sig lurade av Adresstjänsts tomma löften om "säker adressändring och flyttanmälan". Nu tar Konsumentombudsmannen, KO, bolaget till domstol och kräver att en marknadsstörningsavgift döms ut.

Det är lätt att tro att Adresstjänst, som är ett av bolagen på Konsumentverkets varningslista, hjälper till med alla förekommande tjänster kostnadsfritt i samband med en flytt. Åtminstone om man litar på reklamen på bolagets webbplats.

Av påståendena som lämnas kan man få intrycket av att en adressändring kan genomföras snabbt och enkelt direkt via bolagets webbplats. Att Adresstjänst genomför adressändringen samt bevakar ändringar i folkbokföringen, att posten inte går förlorad till obehöriga, att den når fram till rätt mottagare, att skydd ges mot id-stölder och bedrägerier, att Adresstjänst bevakar och varnar om en obehörig adressändring sker.

Adresstjänst tar betalt för Skatteverkets tjänst

Men tjänsten ”Flyttanmälan”, som bolaget marknadsför, innebär i själva verket att Adresstjänst skickar Skatteverkets kostnadsfria flyttanmälningsblankett till konsumenten – som konsumenten i sin tur måste fylla i och skicka till Skatteverket för att flyttanmälningen ska genomföras.

Tjänsten Flyttanmälan kostar inget, men kan endast fås om man samtidigt köper tjänsten Säker adressändring. Den kostar 555 kronor och innebär att Adresstjänst, på konsumentens begäran, skickar ett registerutdrag från Skatteverkets folkbokföringsregister.

Kostnaden för Säker adressändring framkommer dessvärre inte på webbplatsen innan beställningen görs. Något som många konsumenter har upptäckt först i efterhand.

KO vill stoppa Adresstjänsts marknadsföring

Enligt KO har Adresstjänst överträtt en rad lagar och regler. KO begär därför nu att domstolen snabbt stoppar marknadsföringen genom ett så kallat interimistiskt beslut. Ett förbud kan då träda i kraft direkt och gälla tills den slutgiltiga domen kommer.

Eftersom överträdelserna varit mycket allvarliga yrkas dessutom att en marknadsstörningsavgift döms ut.

Kontaktperson för journalister:

Kontakta presstjänsten vid ev. frågor på telefonnummer 054-19 40 20.

På grund av bestämmelser i Personuppgiftslagen, PUL, publicerar Konsumentverket inte handlingar med personuppgifter på webben. Handlingarna kan fritt begäras ut via konsumentverket@konsumentverket.se  eller aktuell domstol.

Är du journalist kan du även kontakta presstjänsten på presstjanst@konsumentverket.se eller 054-19 40 20.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera