KO tar Fastcom till domstol

Pressmeddelande 27 september 2016

Fastcoms säljare ringer och ger sken av att de är någon sorts officiella telefonhandläggare och att den fasta telefonen stängs av om man inte säger ja till bolagets erbjudande, trots att detta inte är sant.

Bolaget ringer till personer som NIX-registrerat sina telefoner och till äldre personer. Företaget skickar också fakturor till konsumenter som inte beställt något. Fastcom berättar inte att syftet med telefonsamtalet är att sälja ett nytt telefonabonnemang. Bolaget ger inte heller konsumenterna någon information om ångerrätten.

Säljarna har ibland gett intryck av att vara någon form av officiell telefonhandläggare eller att de ringer på uppdrag av konsumentens ordinarie teleoperatör. De har också påstått att den fasta telefonen ska läggas ned och att konsumenten inte har något annat val än att säga ja för att få behålla sin telefon.

Hundratals anmälningar och klagomål

På kort tid har bolaget dragit på sig ett 60-tal anmälningar till Konsumentverket och runt 310 klagomål har kommit in till upplysningstjänsten Hallå konsument. I flera fall är det anhöriga till drabbade åldringar som gjort anmälan.

För framför allt äldre är telefonen mycket viktig och ofta kopplad till trygghetslarm. Det kan få mycket allvarliga konsekvenser om ett bolag byter telefonabonnemang utan att konsumenten är med på förändringen.

KO begär tillfälligt förbud

Sammantaget anser Konsumentombudsmannen, KO, att bolaget visar en påfallande hänsynslöshet mot utsatta konsumenter och en skrämmande nonchalans mot gällande regler. För att få stopp på bolagets agerande begär KO att domstolen i väntan på rättegångsförhandlingarna fattar ett tillfälligt, interimistiskt, förbud. KO vill också att förbuden kopplas till ett löpande vite.

Eftersom bolagets brott mot lag och god sed är så pass allvarliga begär KO också att domstolen dömer Fastcom att betala en halv miljon kronor i marknadsstörningsavgift.

Kontaktperson: Processråd Carolina Andersson, tfn 054-19 41 64.

På grund av bestämmelser i Personuppgiftslagen, PUL, publicerar Konsumentverket inte handlingar med personuppgifter på webben. Handlingarna kan fritt begäras ut via konsumentverket@konsumentverket.se  eller aktuell domstol. Är du journalist kan du även kontakta presstjänsten på presstjanst@konsumentverket.se eller 054-19 40 20.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera