Konsumenterna ger telekommarknaden sämsta betyg

Pressmeddelande 11 maj 2016

Abonnemang för mobil, fast telefon, tv och internet – det är marknaden som vållar konsumenterna mest problem. Konsumenterna har svårt att förstå informationen, får problem att hitta rätt i det stora utbudet och saknar tillit till säljarna inom telekom.

Det visar Konsumentrapporten 2016. Och så har det sett ut sedan Konsumentverket började med undersökningen för fyra år sedan. Sammanlagt lägger svenska hushåll ganska mycket pengar på telekom och den tekniska utvecklingen på området går snabbt.

Samtidigt visar Konsumentverkets undersökning att många har svårt att välja de tjänster som passar det egna hushållet bäst. Missnöjet och bristen på tillit är det som sticker ut i svaren och sammantaget placerar det telekom på sämsta plats, år efter år.

Seminarium med telekombranschen

Idag, onsdag den 11 maj, lämnar Konsumentverket över rapporten till konsumentminister Per Bolund. Det sker vid ett seminarium med telekombranschen där marknadens utmaningar står i fokus för diskussionerna.

 – Vi ser att konsumenterna har problem inom telekom. Därför välkomnar jag att vi tillsammans med branschen nu pratar om svårigheterna och vilka lösningar som kan vara aktuella. Det är viktigt att näringslivet lyssnar på konsumenterna, säger Cecilia Tisell, vikarierande generaldirektör för Konsumentverket och vikarierande Konsumentombudsman.

Gemensamt för försäkringar och bank- och finanstjänster är att konsumenterna har svårt att förstå informationen om tjänsterna. Alltför få tar sig tid att sätta sig in i villkoren. Det är först när ett problem uppstår som många konsumenter får klart för sig vad till exempel försäkringen omfattar och vilka undantag som finns. Bristande kunskaper i matematik gör att många har svårt att ta till sig finansiell information.

Årets rapport fokuserar på tre områden: begagnade bilar, telekom och målgruppen unga vuxna. Förutom telekom är bilar ett problemområde för många konsumenter. Bilar är också en av de allra vanligaste orsakerna till att konsumenter kontaktar konsumentvägledningen, både lokalt och den nationella tjänsten Hallå konsument.

Det här är Konsumentrapporten

Varje år frågar Konsumentverket de svenska konsumenterna hur de upplever att det är att köpa varor och tjänster på 45 marknader. Svaren läggs ihop med klagomålstatistik och betydelsen för hushållsekonomin. Sammantaget ger det ett svar på hur lätt eller svårt det är att vara konsument inom olika områden.

Konsumentrapporten 2016

PDF 2 MB. Öppnas i nytt fönster

Konsumentrapporten uppmärksammar konsumenternas situation och förutsättningar på 45 marknader.

Kontakta Konsumentverket

För kommentarer om rapporten kontakta gärna vik. KO och vik. generaldirektör för Konsumentverket, Cecilia Tisell, via presstjänsten 054-194020.

För mer information om rapporten kontakta gärna utredare Johan Jarelin, tfn 054-194083.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera