Konsumentverket överklagar friande H&M-dom

Pressmeddelande 19 oktober 2016

Konsumentverket kommer att överklaga Kammarrättens beslut angående H&M och snabblåneföretaget Förskottslön.

Kammarrätten anser att de uppgifter som bolagen hämtat in om konsumentens ekonomiska förhållanden är tillräckliga och att bolaget inte har brutit mot konsumentkreditlagen. Kammarrätten upphäver därför beslutet om varning och sanktionsavgift för H&M. Rätten gjorde motsvarande bedömning vad gäller Förskottslön.

– Kammarrättens dom är förvånande. Det är märkligt att ett bolag anses kunna bedöma konsumentens ekonomi utan aktuella uppgifter, säger konsumentombudsmannen Cecilia Tisell.

Konsumentverket stödjer sig på konsumentkreditlagen och EU-direktiv som säger att bolagen måste hämta in aktuella uppgifter om konsuments ekonomi innan de kan bevilja någon en kredit. Bolagen använder idag en modell där uppgifter om konsumentens ekonomi kan vara flera år gamla och där betalningsförmågan bedöms utifrån statistiska uppgifter.

– Vi hoppas att Högsta förvaltningsdomstolen vill pröva saken. Om bolagen alltför lättvindigt kan ge konsumenter krediter utan att se till deras verkliga återbetalningsförmåga riskerar det att öka överskuldsättningen, säger Cecilia Tisell.

För kommentarer kontakta presstjänsten på 054-194020 eller presstjanst@konsumentverket.se

Här finner du Kammarrättens domar

Bakgrund och förvaltningsrättens tidigare beslut

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera