Kortare köer till budget- och skuldrådgivningen

Pressmeddelande 19 april 2016

En ny rapport från Konsumentverket visar att väntetiderna för att få träffa en budget- och skuldrådgivare har minskat i landet. Men skillnaderna är fortfarande stora mellan olika kommuner.

Tidigare år har personer med ekonomiska problem i vissa kommuner tvingats vänta i upp till ett år för att ens få träffa en budget- och skuldrådgivare. Men enligt Konsumentverkets senaste mätning är de riktigt långa väntetiderna nu borta. Som mest rör det sig nu om 36 veckor.

Den genomsnittliga väntetiden till budget- och skuldrådgivningen i landet är fyra veckor, vilket ligger inom Konsumentverkets rekommendationer. Nio kommuner har en väntetid på tjugo veckor eller mer.

Budget- och skuldrådgivning lagstadgad

Landets kommuner måste enligt lag ge invånarna budget- och skuldrådgivning. Syftet är att hjälpa personer med skulder att finna lösningar på sina ekonomiska problem och att arbeta förebyggande i kommunen för att motverka överskuldsättning.

Konsumentverket stödjer kommunernas budget- och skuldrådgivning och följer också upp verksamheten med en lägesrapport varje år. Årets rapport visar att flera kommuner lägger mer tid på budget- och skuldrådgivning än de gjorde vid förra mätningen. 80 kommuner har en heltidstjänst eller mer. Antalet kommuner som lägger mindre än en arbetsdag per vecka har minskat till 56 jämfört med 67 ifjol. 35 kommuner erbjuder en halvdag eller mindre per vecka.

Minst rådgivning i kommuner med störst behov

Om tiden som erbjuds per skuldsatt relateras till andelen kommuninvånare med skulder hos Kronofogden visar det att de som har minst andel skuldsatta har mest budget- och skuldrådgivning per skuldsatt och vice versa.

– Där behovet är som störst erbjuds minst rådgivning per skuldsatt. Det sambandet ser vi, men vi har inte utrett det vidare och vi kan därför inte dra några slutsatser, säger Margareta Lindberg, utredare.

Rapport 2016:5 Kommunernas budget- och skuldrådgivning

PDF 2 MB. Öppnas i nytt fönster

En lägesrapport över kommunernas budget- och skuldrådgivning 2016.

Konsumentverket tar fram rekommendationer

Konsumentverkets rapport från 2015, ”Med väntan växer skulden”, visar att omfattningen och kvaliteten på budget- och skuldrådgivningen varierar över landet, och verksamheten är ofta relativt okänd.

Regeringen har nu gett Konsumentverket i uppdrag att, efter samråd med Inspektionen för vård och omsorg, Kronofogdemyndigheten, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting och andra berörda aktörer, ta fram och tillhandahålla rekommendationer för den kommunala budget- och skuldrådgivningen och följa upp hur den används. Det arbetet ska vara klart före årsskiftet.

Kontaktpersoner:

Margareta Lindberg, utredare, tel 054-19 40 62.  Helena Olofsson, utredare, tel 054-19 40 99.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera