Vilseledande marknadsföring av id-skydd

Pressmeddelande 17 augusti 2016

Id-skydd marknadsförs som att de ger skydd mot att drabbas av identitetsstöld. Trots att produkterna enbart hjälper konsumenter när de redan har fått sin identitet kapad. Det visar en granskning från Konsumentverket.

Identitetskapningar, där personer utger sig för att vara någon annan och använder deras personuppgifter för att till exempel teckna abonnemang eller ta lån, är ett växande konsumentproblem. I takt med det växer även marknaden för olika typer av id-skydd. Det handlar både om id-skydd som ingår i hemförsäkringar och om separata produkter som säljs som tjänster eller försäkringar.

Konsumentverket har granskat marknadsföring och avtalsvillkor för 14 bolag som erbjuder id-skydd. Granskningen visar på en rad problem på marknaden.

  • Produkterna marknadsförs som att de skyddar konsumenterna från att drabbas och att risken att drabbas är överhängande med formuleringar som ”Skydda dig från bedragare med id-skydd” och ”Skydda dig och din familj mot id-kapning”. Men id-skydden ger enbart visst stöd och hjälp efter att en id-kapning har skett.

  • Marknadsföring hänvisar till brottsstatistik utan att ange var den kommer ifrån.

  • Priset på produkterna marknadsförs ofta på felaktigt sätt där totalkostnaden utelämnas.

  • Det är svårt för konsumenter att förstå vad skyddet omfattar på grund av bister i både förköpsinformation och avtalsvillkor. Villkoren är i flera fall för övergripande.

Bristerna kan leda till att konsumenter tror att de har ett starkare skydd än de verkligen har. Det kan också innebära att konsumenter överförsäkrar sig, det vill säga skaffar en ny försäkring eller tjänst trots att de redan är skyddade av sin befintliga hemförsäkring.

– Det är viktigt att konsumenter inte tar förhastade beslut. Många har redan ett skydd via sin hemförsäkring. Titta på vilket skydd du har och jämför det med vad de erbjuder, säger Elin Steno, jurist på Konsumentverket.

Konsumentverket kommer nu att kontakta de granskade bolagen för att få till ändringar i både marknadsföring och avtalsvillkor.

Här kan du ladda ner granskningen i sin helhet

Kontaktpersoner:

Elin Steno, jurist, 054 – 19 40 64 Joel Westerlund, jurist, 054 – 19 40 34

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera