De flesta buss- och tågbolag gör fel om ersättning

Pressmeddelande 22 maj 2017

Om bussen eller tåget är försenat kan du ha rätt att kräva ersättning. Men de flesta bolag har fel eller otillräcklig information om rättigheterna på sina webbplatser. Det visar Konsumentverkets granskning.

För ett drygt år sedan trädde en ny lag i kraft som handlar om kollektivtrafikresenärers rättigheter. Konsumentverket har granskat 25 företag som har buss- och tåglinjer som är kortare än 15 mil, vilket är lagens avgränsning. Samtliga granskade företag har brister i sin information. Många av uppgifterna och kraven från företagens sida står i strid med vad lagen säger.

– Det är allvarligt. Många resenärer riskerar att gå miste om den ersättning som de har rätt till. Antingen genom att de inte får rätt information eller genom att informationen saknas helt, säger Angelica Lillback, jurist på Konsumentverket.

Flera saknar information om resenärers rättigheter

Företagen är skyldiga att tydligt berätta om resenärernas rättigheter. Det gäller både ersättning och prisavdrag vid förseningar, och rätten att lämna tillbaka ett periodkort och få pengar tillbaka. De flesta företag hänvisar till att informationen finns i resevillkoren, vilket ofta inte är tillräckligt. Sex av de granskade företagen hade inga uppgifter alls om resenärernas rättigheter.

Ibland är företagens information bitvis fel. Många bolag har kopplat på en force majeure-klausul till förseningsersättningen, eller på annat vis begränsat ersättningen, trots att lagen inte stödjer det. Många bolag använder också ord som ”resegaranti” och framställer rättigheterna som en förmån, och inte något som resenärerna har rätt till enligt lagen.

En stor del av företagen har infört krav att resenären måste fylla i sina anspråk i ett formulär på webben och ange biljettnummer eller nummer på periodkortet. Biljetten måste också ha registrerats i automat för att resenären ska ha rätt till prisavdrag.

– Men så står det inte i lagen. Det kan räcka att du bestämt dig för att resa med tåget eller bussen, och när den sedan blivit försenad har syftet med din resa gått förlorat. Även då ska du kunna begära ersättning.

Ska finnas tydlig information

Den som vill ska kunna få kontant ersättning. Bolag som bara erbjuder ersättning i form av värdebevis gör fel.

Det ska också finnas tydlig information om tillgänglighet, inte bara för resenärer med någon form av funktionsnedsättning, utan även för den som till exempel reser med barnvagn eller skrymmande bagage. Det kan till exempel handla om stationens öppettider, hur stor rullstol som får plats på bussen, om det finns hissar och om någon del av tåget eller bussen är anpassad för den som lider av allergi.

– Resenärerna ska inte behöva be företaget om den här sortens upplysningar, utan informationen ska finnas lättåtkomlig och vara anpassad så alla kan ta del av den, påpekar Angelica Lillback.

Konsumentverket har kontaktat företagen om granskningsresultaten.

För mer information:
Presstjänsten, 054-19 40 20

Skriv ut
Prenumerera