Dom mot Adresstjänst – riskerar miljonvite

Pressmeddelande 12 april 2017

Företaget marknadsför adressändringar på nätet, men istället för att vara en kostnadsfri tjänst, har konsumenterna fått faktura för en tilläggstjänst som de inte själva valt.

Patent- och marknadsdomstolen ser mycket allvarligt på företagets brott mot marknadsföringslagen. Den konstaterar att tjänsterna som företaget marknadsför inte har det innehåll eller ger det skydd som påstås. Webbplatsen ger intrycket att det går att göra en flyttanmälan direkt på nätet genom att fylla i ett webbformulär, men det enda som händer är att företaget skickar ut Skatteverkets kostnadsfria blanketter som konsumenten själv får fylla i och skicka in. Domstolen konstaterar också att företagets tilläggstjänst inte innebär något som helst skydd mot ID-stölder.

Har inte rätt att ta betalt

Domstolen förbjuder företagets marknadsföring och säljargument på tolv punkter. Bland annat får företaget inte påstå att de utför ”adressändring på nätet” eller uppmana konsumenter att ”skaffa säker adressändring och undgå id-stöld vid flyttanmälan”. Om företaget skulle fortsätta att använda sig av något av påståendena riskerar de ett vite på en miljon kronor.

Adresstjänst Sverige AB förbjuds också att skicka fakturor till konsumenter. I och med att domstolen bedömer att företaget vilselett konsumenterna om betalningsskyldigheten har företaget inte heller rätt att kräva betalt av konsumenterna. Om företaget bryter mot förbudet riskerar det ett vite på en miljon kronor.

Företaget måste också tydligt informera konsumenterna om vad tjänsterna innehåller och vad de kostar. Även här är brott mot domstolens krav förknippat med ett miljonvite.

Adresstjänst Sverige AB döms också att betala den maximala marknadsstörningsavgiften. I det här fallet hamnar den på drygt 168 000 kronor.

Många konsumenter drabbade

Domstolen konstaterar att företaget visat nonchalans inför gällande regler, att felen har gjorts med flit och att deras metoder riskerar att undergräva konsumenternas förtroende för försäljning av tjänster på nätet. Den noterar också att konsumenter som vänt sig till bolaget för att få rättelse har mötts av en fullständig brist på förståelse och upprepade krav på betalning.

Många konsumenter har drabbats och Konsumentverket har tagit emot ett 100-tal anmälningar mot bolaget. Konsumentverkets vägledningstjänst Hallå konsument har haft drygt 300 kontakter med konsumenter om företaget Adresstjänst.

Kontakt: Processråd Pär Magnusson, presstjänsten tfn 054-19 40 20.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera