Färre kommuner erbjuder konsumentvägledning

Pressmeddelande 15 maj 2017

Antalet kommuner som erbjuder konsumentvägledning fortsätter att minska. I dag saknar invånarna i 42 kommuner möjlighet att få lokal konsumentvägledning. Det är en minskning med elva kommuner jämfört med i fjol.

Fortfarande erbjuder de flesta av landets kommuner (248 av 290) konsumentvägledning. Den negativa trenden har dock fortsatt. Sedan i fjol har fjorton kommuner lagt ned sin vägledning samtidigt som tre kommuner, Finspång, Gotland och Vallentuna har startat vägledning.

Antalet kommuner som saknar verksamhet har ökat från 20 (2015) och 31 (2016) till 42 i år. Det innebär att sammanlagt 944 000 personer saknar tillgång till konsumentvägledning i sin kommun. I fjol var motsvarande siffra cirka 780 000.

– Jag tycker att det är beklagligt att allt färre kommuner satsar på konsumentvägledning, säger Cecilia Tisell, konsumentombudsman och generaldirektör för Konsumentverket. Kommunernas konsumentvägledning, Hallå konsument, Konsument Europa och de fyra konsumentbyråerna ger alla oberoende och kostnadsfri hjälp till konsumenter. De är beroende av och kompletterar varandra för att sammantaget ge ett gott konsumentstöd.

Läget i landet 2017 – Översikt

PDF 147 KB. Öppnas i nytt fönster

Den grafiska översikten innehåller kortfattade nyckeltal från årets kartläggning av den kommunala konsumentvägledningen (KVL), jämförelser med tidigare år och annan statistik.

Verksamheten skiljer sig också mycket åt mellan olika kommuner – både i fråga om tillgänglighet och vilken hjälp som ges. Allt fler har en mycket begränsad verksamhet och erbjuder enbart grundläggande information för att sedan hänvisa vidare till andra som kan ge ytterligare stöd. I var tredje kommun med konsumentvägledning (82 stycken) ägnas mindre än fyra timmar i veckan åt verksamheten. Motsvarande 104 årsarbetskrafter läggs på kommunal konsumentvägledning i landet, det är 3 färre än i fjol och 21 färre än 2015.

– Kommunernas konsumentvägledning har, till skillnad från den nationella vägledningen, en lokal förankring och kan ge ett mer personligt stöd. De får alltmer komplicerade ärenden där konsumenten kan återkomma till samma person. Det är en mycket viktig hjälp för många, säger Cecilia Tisell.

Läget i landet 2017 - Lägesbeskrivning

PDF 666 KB. Öppnas i nytt fönster

Rapporten innehåller resultatet från årets kartläggning av den kommunala konsumentvägledningen (KVL), jämförelser med tidigare år och annan statistik.

Samtidigt finns många kommuner som erbjuder kvalificerat stöd. 144 kommuner erbjuder juridisk rådgivning, hjälper konsumenten med reklamationsfrågor eller uppgörelser och stöttar vid tvister, t.ex. vid anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden. I många kommuner erbjuds möjligheten att få träffa en vägledare och hjälp att tolka avtal eller andra dokument. Några kommuner hjälper även till att medla mellan konsument och företag. Genom utåtriktade insatser får invånarna kännedom om sina rättigheter och skyldigheter och att verksamheten finns där för att kunna ge stöd. Det kan ibland förhindra onödiga tvister. En väl fungerande verksamhet behövs även för att stödja konsumenter med särskilda behov, exempelvis personer med funktionsnedsättning eller språksvårigheter.

Kontaktpersoner:

Helena Olofsson, utredare, tel 054-19 40 99
Margareta Lindberg, utredare, tel 054-19 40 62

Skriv ut
Prenumerera