H&M:s kreditprövning friad i högsta instans

Pressmeddelande 16 november 2017

H&M har inte brustit i sin kreditprövning. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast och fastställer därmed Kammarrättens tidigare dom. Konsumentverket beklagar beslutet som kan drabba utsatta konsumenter.

Konsumentverket varnade H&M för bristande kreditprövningar i december 2014. Varningen berodde på att H&M inte hämtade in uppgifter från konsumenter om deras aktuella inkomster samt skulder och utgifter. Enligt Konsumentverket gjorde detta att bolaget inte kunde göra en bedömning av konsumentens återbetalningsförmåga.

H&M överklagade beslutet till Förvaltningsrätten som gick på Konsumentverkets linje. Nästa instans, Kammarrätten, upphävde dock Förvaltningsrättens dom och nu har Högsta förvaltningsdomstolen slutligt slagit fast att H&M inte brustit i kreditprövningen.

– Domen är beklaglig. Om bolag kan ge konsumenter krediter utan att se till deras verkliga återbetalningsförmåga bidrar det till att konsumenter beviljas krediter som de inte har råd att betala tillbaka, säger Cecilia Tisell, generaldirektör, Konsumentverket.

Domen är prejudicerande. Konsumentverket kommer nu att värdera vad den innebär för det myndighetens fortsatta tillsynsarbete.

Läs Högsta förvaltningsdomstolens dom i sin helhet

Cecilia Tisell har tidigare skrivit om Kammarrättens dom i KO har ordet

Kontakt:
Carolina Andersson, processråd, 054 – 19 41 64

Skriv ut
Prenumerera