KO stämmer återigen telesäljbolag

Pressmeddelande 5 oktober 2017

Konsumentombudsmannen, KO, tar bolagen HF Group/Hybrid Flex och dess företrädare till domstol. Enligt KO har bolagen fakturerat konsumenter utan att de har beställt något.

I anmälningarna till Konsumentverket mot HF Group/Hybrid Flex vittnar konsumenter om att de har fått fakturor utan att det funnits en giltig beställning. Gemensamt för de flesta av anmälningarna är att konsumenten har blivit uppringd av en säljare som uppger sig ringa från konsumentens befintliga operatör eller att man ringer på uppdrag av den befintliga operatören.

Säljaren frågar om allt fungerar som det ska och upplyser sedan konsumenten om att den försäkring som ingått i abonnemanget håller på att gå ut. När konsumenten frågar vad det är för försäkring blir svaret att den täcker alla skador på mobilen och att konsumenten redan betalar för den i abonnemanget.

Försäljaren säger att försäkringen nu kan förlängas och täcka två valfria GSM-enheter. Konsumenten får intrycket att priset för försäkringen kommer på den vanliga mobilräkningen.

Men efter det har en faktura från HF Group alternativt Hybrid Flex kommit vilket fått många konsumenter att reagera och kontakta Konsumentverket.

Utifrån anmälningarna och samstämmigheten i dessa anser KO att det klart framgår att inget avtal om serviceavtal har träffats. Trots detta har bolaget fakturerat konsumenterna. KO:s stämningsansökan tar även upp att bolaget även lämnar bristfällig information om konsumentens ångerrätt.

KO yrkar därför på ett förbud mot bolagens metoder samt att bolagets företrädare även hålls personligt ansvariga. Dessutom yrkar KO att domstolen dömer ut en marknadsstörningsavgift på totalt 625 000 kronor för båda bolagen.

Läs stämningsansökan i sin helhet

Kontaktperson:
Carolina Andersson, processråd, tel 054-19 41 64

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera