KO stämmer hälsokostföretag för otillåtna hälsopåståenden

Nyhet 5 september 2017

Konsumentombudsmannen, KO, tar bolaget Mezina till domstol. KO vill få det prövat om bolagets reklam för naturläkemedel bryter mot lagen.

Mezina har i sin reklam påstått att produkterna Movizin complex, Macoform och Vistavital, som ingår i bolagets sortiment, är bra för hälsan.

Enligt en EU-förordning så finns det i dag en lista över vilka hälsopåståenden som är godkända att använda i marknadsföring. Men i den listan saknas fortfarande godkända hälsopåståenden för så kallade botanicals. Det vill säga preparat som innehåller växter eller växtextrakt av den typ som Mezina marknadsför.

Förklaringen är att EU-kommissionen ännu inte har slutfört arbetet med förteckningen över tillåtna påståenden, just avseende botanicals. Under vissa förutsättningar får hälsopåståenden ändå göras om botanicals. Detta i enlighet med en övergångsbestämmelse. En förutsättning för att det ska vara tillåtet att göra sådana påståenden är att det har skickats in en ansökan om godkännande för det specifika hälsopåståendet till Kommissionen.

Men det råder oklarhet om hur den här övergångsbestämmelsen ska tillämpas på botanicals. Det saknas praxis från EU-domstolen vad gäller den aktuella tolkningsfrågan. Det förekommer inte heller någon enhetlig tillämpning av bestämmelsen bland de nationella domstolarna i övriga medlemsstater.

Konsumentverket och KO har en annan uppfattning än delar av hälsokostbranschen och anser till exempel att det inte räcker med att man bara skickar in en ansökande om godkännande till Kommissionen för att få lov att göra hälsopåståenden för botanicals. Man måste även kunna styrka att preparatet har den effekt som påstås.

KO vill därför nu att Patent- och marknadsdomstolen begär ett förhandsavgörande från EU-domstolen om hur övergångsbestämmelserna ska tolkas.

Mezina är ett dotterbolag till det danska moderbolaget Mezina AS. Mezina AS är en av de största leverantörerna av kosttillskott och naturläkemedel till hälsofackhandeln, apotek och detaljhandeln i Danmark, Norge och Finland.

Kontaktperson:

Ida Nyström, processråd, tel 054-19 40 16

Vi vill uppmärksamma dig på att den här nyheten publicerades för mer än ett år sedan. Det kan alltså finnas mer aktuell information som har publicerats efter den här nyheten.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera