KO stämmer IOGT-NTO

Pressmeddelande 5 december 2017 Uppdaterad 24 maj 2018

IOGT-NTO har, med sitt varumärke Miljonlotteriet, begått en rad allvarliga överträdelser i sin telefonförsäljning av lotter. Det anser KO som nu tar nykterhetsorganisationen till domstol och kräver att en marknadsstörningsavgift på tio miljoner kronor döms ut.

Målet handlar om IOGT-NTO:s lotteriverksamhet under det registrerade varumärket Miljonlotteriet. Under lång tid har Konsumentverket tagit emot anmälningar från konsumenter som känt sig lurade av lotteriets telefonförsäljare att ingå prenumeration på lotter.

Telefonförsäljarna har vid samtalen gett sken av att det inte handlar om ett säljsamtal, utan har istället gratulerat konsumenten och gett intryck av att det finns en vinst att hämta ut. Säljarna har dessutom, enligt KO, ljugit om att erbjudandet om skraplotter inte är kopplat till någon prenumeration. Det har heller inte framgått att den eventuella vinsten består av varor och inte kontanter.

Konsumentverket har uppmanat till frivillig rättelse

Konsumentverket har vid upprepade tillfällen förgäves försökt förmå IOGT-NTO att på frivillig väg rätta till bristerna i telefonförsäljningen av lotterna. Nu ser KO ingen annan väg än att ta föreningen till domstolen för att få stopp på de systematiska överträdelserna.

 Eftersom det rör sig om mycket allvarliga överträdelser som har pågått under lång tid och dessutom rör marknadsföring av spel, där lagen ställer krav på måttfullhet, så yrkar vi på att maximal marknadsstörningsavgift ska utgå. Mot bakgrund av föreningens årsomsättning innebär det tio miljoner kronor, säger Carolina Andersson, processråd vid KO.

För att få stopp på organisationens agerande begär KO att domstolen i väntan på rättegångsförhandlingarna fattar ett tillfälligt, interimistiskt, förbud.

Kontaktperson: 
Carolina Andersson, processråd, tel 054-19 41 64

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera