KO stämmer Seniortelefoni

Pressmeddelande 30 oktober 2017

Seniortelefoni ringer upp äldre personer och ger sken av att erbjuda en pensionärsrabatt på deras ordinarie fasta telefonabonnemang.

Företaget struntar i om den som svarar har svårt att höra eller förstå vad som sägs. Säljarna informerar ytterst knapphändigt om ångerrätten och företaget skickar ut fakturor för något som de uppringda inte har beställt.

–Vi tycker att det är mycket allvarligt att ett företag agerar så här mot äldre. Det är oseriöst och rent av hänsynslöst. Därför vill vi att domstolen agerar både mot företaget och personen bakom, säger Carolina Andersson, processråd hos Konsumentombudsmannen, KO.

KO anser att Patent- och marknadsdomstolen ska kräva att Seniortelefoni måste berätta tydligt och klart att de ringer för att sälja ett nytt abonnemang. KO vill att domstolen förbjuder företaget att låtsas ringa från konsumenternas ordinarie teleoperatör. Dessutom vill KO att domstolen förbjuder företaget att skicka ut fakturor utan giltiga avtal. Företaget måste också bli bättre på att ge korrekt och tydlig information om konsumentens ångerrätt, anser KO.

Under ett drygt år har över 80 anmälningar kommit in till Konsumentverket mot Seniortelefoni. Många har också hört av sig till Telekområdgivarna och berättat om de aggressiva metoderna som företagets säljare använder.

KO vill att domstolen dömer ut en marknadsstörningsavgift på 80 000 kronor och att samtliga punkter i stämningen förknippas med vite, för att förhindra att företaget fortsätter på samma vis. Av samma skäl anser KO att även personen bakom företaget ska omfattas av förbuden och kraven på tydlighet.

Stämningen är en av en rad mot ”fulsäljande” företag som riktar in sig på just äldre. I veckan som gick kom domen mot Fastcom, telefonförsäljare som också gav sken av att ringa från konsumentens ordinarie teleoperatör. Företag som KO tidigare uppmärksammat är Svenska Telebolaget, Gothia Telecom och 0700.

Presskontakt:
För mer information kontakta processråd Carolina Andersson tfn 054-194164

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera