KO till regeringen: NIX-Telefon ger inget fullgott skydd

Pressmeddelande 6 februari 2017

Spärregistret NIX-Telefon har så många luckor och undantag att tjänsten inte ger ett fullgott skydd mot oönskad telefonförsäljning. Det anser Konsumentverket som nu vänder sig till regeringen och trycker på behovet av nya regler.

Det är efter nästan ett års fruktlösa förhandlingar som Konsumentverket nu säger upp branschöverenskommelsen med föreningen för NIX-Telefon. Anledningen är att reglerna för spärregistret innehåller alltför många undantag från huvudprincipen att det inte är tillåtet att ringa konsumenter som tydligt markerat att de inte vill bli uppringda.

Konsumentverket har velat skärpa reglerna på en rad punkter för att stärka konsumentskyddet, men föreningen för NIX-Telefon har i väsentliga delar motsatt sig detta.

En fråga där parterna står långt ifrån varandra gäller den allt vanligare situationen där konsumenter lockas att delta i olika tävlingar eller tester på internet. Vad många inte vet är att detta ofta är ett sätt att få konsumenter att gå med på att bli uppringda av telefonförsäljare.

Det är också vanligt att konsumenten lämnar sitt samtycke i samband med att man köper eller beställer något på internet.

För att undvika att konsumenter förleds att lämna samtycken vill Konsumentverket att det införs ett krav på att man ska markera specifikt vilka företag man samtycker att få samtal från. Föreningen tycker istället att konsumenten aktivt ska kryssa för vilka företag man inte vill ha samtal från.

– Föreningens variant innebär att konsumenter som inte uppmärksammar att det är fråga om att samla medgivanden till telefonförsäljning anses ha samtyckt till att bli uppringd genom passivitet, säger Cecilia Tisell, Konsumentverkets generaldirektör och Konsumentombudsman.

Enligt NIX-Telefons nuvarande regler är det tillåtet för företag att ringa konsumenter om det finns ett etablerat kundförhållande. Här anser Konsumentverket att det ska vara stopp för telefonförsäljning när avtalet har upphört. Enligt föreningens uppfattning ska företag få ringa i upp till ett år efter att avtalet har upphört.

Det här är bara några exempel på skärpningar av reglerna som Konsumentverket har krävt, men som NIX-Telefon har förkastat.

– Vi kan inte ha en branschöverenskommelse som inte ger konsumenterna ett tillräckligt skydd. Vi säger därför upp överenskommelsen med omedelbar verkan, säger Cecilia Tisell.

Samtidigt skickar Cecilia Tisell in en skrivelse till regeringen där hon betonar behovet av skriftlig avtalsbekräftelse vid telefonförsäljning.

KO har ordet: Branschens egenåtgärder räcker inte – lagändring krävs

Konsumentverkets råd till konsumenter förändras inte av uppsägningen av branschöverenskommelsen med NIX-Telefon. Den som inte vill bli uppringd av telefonförsäljare bör fortsätta att "nixa sig", det vill säga att registrera sitt telefonnummer i föreningens spärregister. Däremot bör man veta att det inte ger ett fullgott skydd. Man bör heller inte lämna ut sina person- och kontaktuppgifter utan att ta reda på hur uppgifterna kan komma att användas.

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera