Budget- och skuldrådgivningen räcker inte alltid till

Pressmeddelande 24 april 2017

Trots att antalet årsarbetskrafter ökar hos den kommunala budget- och skuldrådgivningen så räcker inte alltid resurserna till för de som är i behov av hjälp. Det visar en ny kartläggning från Konsumentverket.

Landets kommuner måste enligt lag ge invånarna budget- och skuldrådgivning. Syftet är att hjälpa personer med skulder att finna lösningar på sina ekonomiska problem och att genom olika former av ekonomisk rådgivning bidra till att förebygga skuldproblem.

Konsumentverket följer upp verksamheten med en kartläggning varje år. Den senaste visar att 355 personer arbetar med budget- och skuldrådgivning. Deras totala arbetstid motsvarar 241 årsarbetskrafter. Utvecklingen av antalet årsarbetskrafter visar ändå på en positiv trend under de senaste åren.

Men resurserna är fortfarande otillräckliga sett till de drygt 423 000 personer som har skulder hos Kronofogden (Källa: Kronofogden 2016-12-31).

Resurserna är dessutom ojämnt fördelade över landet. Till exempel har 59 kommuner mindre än åtta timmars budget- och skuldrådgivning per vecka. Endast tio kommuner har 120 timmar eller mer.

Läget i landet – översikt

PDF 157 KB. Öppnas i nytt fönster

Översikten visar nyckeltal för den kommunala budget- och skuldrådgivningen i Sverige.

Kommunerna verkar heller inte anpassa utbudet av budget- och skuldrådgivningen utifrån hur stor andel i kommunen som har skulder registrerade hos Kronofogden. Om man jämför tiden för budget- och skuldrådgivning med antalet skuldsatta invånare visar det sig att ju större andelen skuldsatta är i kommunen desto mindre budget- och skuldrådgivning erbjuds per skuldsatt.

I kommuner med andel skuldsatta som överstiger 4,1 procent ges i genomsnitt 72 minuter budget- och skuldrådgivning per skuldsatt jämfört med 121 minuter i kommuner med 3 procent eller lägre andel skuldsatta. Genomsnittet i landet är 90 minuter per skuldsatt invånare och år.

Konsumentverkets undersökning visar att väntetiderna för att få träffa en budget- och skuldrådgivare har minskat i landet de senaste åren. Men skillnaderna är fortfarande stora mellan olika kommuner.

Läget i landet – BUS 2017

PDF 735 KB. Öppnas i nytt fönster

Rapporten innehåller resultatet från årets kartläggning av den kommunala budget- och skuldrådgivningen, jämförelser med tidigare år och annan statistik.

Den genomsnittliga väntetiden till budget- och skuldrådgivningen i landet är 4,3 veckor, vilket ligger strax över Konsumentverkets rekommendationer på en första kontakt inom 4 veckor. 11 kommuner har en väntetid på tjugo veckor eller mer. Längst väntetid har Karlstad kommun med 36 veckor.

Läs mer i KO har ordet där Cecilia Tisell kommenterar resultaten

Kontaktpersoner:

Margareta Lindberg, utredare, tel 054-19 40 62, Helena Olofsson, utredare, tel 054-19 40 99

Skriv ut Skriv ut
Prenumerera